Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 2/2020

 

Curie-medalje sender professor Karl Anker Jørgensen i selskab med nobelprismodtagere

Som kommende modtager af Maria Skłodowska-Curie-medaljen bliver AU-professor Karl Anker Jørgensen nu optaget i et fornemt selskab af banebrydende kemikere fra hele verden og flere nobelprismodtagere. Han bliver den første fra Aarhus Universitet, der modtager Curire-medaljen. Dermed rykker Karl Anker Jørgensen endnu et skridt op i den internationale verdensklasseforskning for sine banebrydende resultater inden for forskningsfeltet asymmetrisk katalyse. 

”Det kan siges med et enkelt ord. Stort!” siger Karl Anker Jørgensen om, hvordan det bliver at modtage medaljen. 

Maria Skłodowska-Curie-medaljen uddeles til The Polish Chemical Society’s årsmøde til september.      


 

 

Ny dekan: Tech skal være det samarbejdende fakultet

Eskild Holm Nielsen, der tiltrådte som dekan for det nye Faculty of Technical Sciences ved årsskiftet, er nu i gang med at konsolidere det nye Tech-fakultet og skabe en strategisk retning. 


Ny erkendelse medførte ændret estimat af kvælstofudledning kort efter udgivelse af NOVANA rapport

I sagen om ændret estimat af kvælstofudledning har institutleder Peter Henriksen fra Bioscience i flere medier forklaret, at der ikke er tale om en regnefejl, men derimod om justering af den anvendte model, der betyder, at man kan forbedre beregningsgrundlaget for udledningsestimatet.

 


Har du input til AU's kommende klimastrategi?

Er du optaget af, hvordan Aarhus Universitet kan reducere sin CO2-udledning? Så kom med til mødet den 29. januar, hvor AU’s bæredygtighedsnetværk er samlet for at drøfte universitetets klimastrategi. De forskellige input fra studerende og medarbejdere vil blive samlet sammen og sendt til AU’s bestyrelse sammen med de andre høringssvar. 


Bygninger i Universitetsbyen får bæredygtig certificering

Arbejdet med at skabe et endnu mere bæredygtigt Aarhus Universitet er i fuld gang. Senest har styregruppen for Campus 2.0 besluttet, at flere af bygningerne i Universitetsbyen nu skal certificeres efter den frivillige danske ordning DGNB, som vurderer efter forskellige bæredygtighedskvaliteter.

Universitetsdirektør, Arnold Boon, glæder sig over universitetets øgede fokus på fremtidssikret, bæredygtigt byggeri.


 

 

29,4 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til tre forskertalenter

Tre yngre forskningstalenter med ambitionen om at skabe egne, selvstændige forskningsprofiler, modtager nu bevillinger under Villum Young Investigator-programmet på Faculty of Natural Sciences på Aarhus Universitet.


ERC-bevilling skal styrke kvanters spring mod arbejdsmarkedet

Professor MSO Jacob Sherson har sat sig for at fremtidssikre implementeringen af de store økonomiske perspektiver i kvantefysikkens landvindinger.  Med en ERC-bevilling i ryggen vil Jacob Sherson undersøge, hvilke ikke-fysiske kompetencer der kan understøtte vækstpotentialet i den videnstunge industri. Projektet er et såkaldt ”Proof of Concept”-projekt, der gives til tidligere modtagere af ERC-bevillinger, som bl.a. har vist sig at have socioøkonomiske potentialer og perspektiver. 

 


Søg om publikationsstøtte inden 20. februar

Nu kan alle AU-ansatte søge Aarhus Universitets Forskningsfond om støtte til publikationer, der bidrager til at udbrede videnskabeligt arbejde og anden virksomhed ved universitetet.

Puljen til publikationsstøtte er i 2020 øget til i alt 2,5 mio. kr. Der er to årlige uddelinger, hvor første ansøgningsfrist er den 20. februar. Næste ansøgningsfrist er den 4. september.


AU-ansatte får rabat på MatchPoints

Tilmeldingen til årets MatchPoints Seminar 23.-25. april 2020 er nu åben. Ansatte på AU får rabat på billetprisen og betaler kun 500 kr. for en billet. Normalpris er 1.750.

MatchPoints sætter denne gang fokus på det dansk-tyske forhold: Historisk, kulturelt, økonomisk og politisk. 


 

Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her