Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 7/2020

Information om coronavirus til medarbejdere og studerende

Aarhus Universitet har oprettet en informationsside om corona. Her kan studerende, medarbejdere, gæster og partnerinstitutioner finde svar på spørgsmål om forskellige forholdsregler og anbefalinger på Aarhus Universitet. Siden opdateres løbende.


Fælles kvote 2-test vil styrke optagelsessystemet

I et fælles indlæg i Altinget i denne uge argumenterer KU's prorektor Bente Stallknecht og prorektor Berit Eika for at gøre søgning via kvote 2 mere overskuelig med en fælles optagelsesprøve. Ifølge dem vil en oprydning i kvote 2 for det første komme ansøgerne til gode rent praktisk, og for det andet kan det mindske karakterpresset i kvote 1. De mener, at det karakterbaserede optag via kvote 1 har fået et uretmæssigt dårligt ry, og at en del af årsagen skal findes i, at kvote 2 ikke lever op til sit potentiale.   


Tusindvis af unge på studiejagt 

Flere tusind unge lagde vejen forbi Aarhus Universitet, da byens videregående uddannelsesinstitutioner i sidste uge inviterede til årets store åbent hus-arrangement u-days. Det samlede besøgstal er endnu ikke gjort op, men alene lørdagens uddannelsesmesse på Aarhus Universitet tiltrak omkring 1.600 besøgende. 

U-days foregik fra den 27.-29. februar, og gennem alle tre dage stod studerende, vejledere og alumner klar til at hjælpe de mange besøgende, der var kommet for at blive mere afklarede i deres kommende studievalg. Et gennemgående tema i vejledningen i år var at skærpe de unges fokus på tvivl og usikkerhed som et grundvilkår – og at der ikke er en, men mange veje til et godt og spændende arbejdsliv. 

Tal viser, at tre ud af fire oplever, at u-days hjælper dem i deres valg af uddannelse.


AU vil fremme kvindelige rollemodeller i forskning

Arbejdet med at skabe en bedre kønsbalance på Aarhus Universitet har vist, at flere efterlyser kvindelige rollemodeller blandt forskere. I et af de forskningsprojekter, som AU’s Udvalg for Forskning og Eksternt Samarbejde gav støtte til i 2018, pegede AU’s Junior Researcher Association bl.a. på, at der er for få synlige kvindelige forskere, der fungerer som rollemodeller på AU.

Fem kvindelige forskere sætter i en ny podcastserie #DiversityAU fokus på deres karriereforløb i akademia.

I næste uge den 13. marts løber konferencen "Promoting Diversity at AU” af stablen. Det foregår i Aulaen, og du kan stadig nå at tilmelde dig. Sidste frist er 6. marts.


Bliv VIP-mentor eller mentee

Vil du hjælpe en talentfuld kollega med at udfolde sit faglige potentiale? Eller ønsker du en erfaren, faglig sparringspartner, som kan skubbe din forskningskarriere i den rigtige retning? Så kan du blive mentor eller mentee i AU’s mentorordning Styrk Talentet! Tilmeldingsfristen er 23. april 2020.


Kalender