Afrapporteringer 2015

Nedenfor kan du læse abstracts fra de projekter, som har modtaget strategiske midler for 2015. Projekterne fordeler sig inden for temaerne; uddannelseskvalitet, studieintensitet og bedre match.