Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Løn Lønforhandling

Lønforhandling

Lønforhandlinger 2018 lokalt

Læs om lokale tidsplaner, lønkataloger og lønkriterier. Find også "Lønforhandlingskema" på den lokale lønforhandlingside. Skemaet skal udfyldes, hvis du ønsker, at der forhandles om en lønforbedring til dig.

Nyt digitalt skema i lønforhandling 2018

Læs mere om digitalt skema.

Tillægstyper

Der kan forhandles om tre typer tillæg i den årlige lønforhandlingen:

  • Kvalifikationstillæg
  • Funktionstillæg
  • Éngangsvederlag

 Læs mere om tillæg her 

Overordnet tidsramme for lønforhandling 2018

Kort om datoer:

  • 1. marts  - 15. marts 2018: Periode hvor medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
  • 16. marts - 1. juni 2018: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter
  • Juni/Juli 2018: Udbetaling af aftalte lønforbedringer

 Se hele den overordnede tidsramme for lønforhandling 2018

Lønforhandlingsbudget 2018

Forud for den årlige lønforhandling fastsætter universitetsledelsen et overordnet lønforhandlingsbudget.

Lønforhandlingsbudgettet for lønforhandling 2018 (perioden 1. april 2017 -31. marts 2018) er fastsat til 0,7 %.

Dekan og universitetsdirektøren kan beslutte, om institutter/administrationscentre og vicedirektørområder skal have et lønforhandlingsbudget, der er mindre end 0,7 %.


424251 / i40