Lønforhandlinger på Aarhus BSS

Lønkataloger - og aftaler

Information til medarbejdere i det administrative center på Aarhus BSS

Det er administrationschefen ved det administrative center på Aarhus BSS, der forhandler din løn med de relevante tillidsrepræsentanter. Hvis du ønsker, at din løn skal forhandles, bedes du udfylde et skema om lønforbedring.

Kriterier for tildeling af tillæg 
Efter drøftelse i LSU er det besluttet at videreføre følgende kriterier for den kommende lønforhandling i 2023: 

  • Kvalitet og produktivitet i opgaveløsningen, herunder sikre effektiv videndeling.
  • Tage ansvar, samt være løsnings- og resultatorienteret.
  • Være fleksibel og indstillet på at skabe udvikling.
  • Udvise gode samarbejdsevner, være opmærksom på brugerne og medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.
  • Udvise stabilitet i opgaveløsningen og indstillet på at følge opgaver til dørs.
  • Evne til at tænke og arbejde strategisk med fokus på brugernes og organisationens behov.  

Hvem er min tillidsrepræsentant?

Lønforhandlingsskema

Udfyld et skema om lønforbedring her (perioden for afgivelse af oplysninger er 1. februar 2023 til 23. februar 2023)