Forbered lønforhandling som leder

Inspiration til det gode forhandlingsforløb om løn. Forbered dig grundigt og med præcist blik for den enkelte og for alle dine medarbejdere på tværs. 


Forbered dig godt

Du skal kunne forhandle og begrunde medarbejderens løn samt forklare lønpolitikken og dine egne kriterier bagved – nogle gange direkte til din medarbejder, andre gange formidlet gennem tillidsrepræsentanter, som du har haft forhandlingerne med. Det kræver, at du forbereder dig godt.

Del viden og afstem i ledergruppen

I ledergruppen skal I dele viden indbyrdes om medarbejdergruppen og afstemme jeres tilgang til den lokale lønudvikling. Tal om, hvad der er strategisk vigtigt at belønne, og hvad I bør have en særlig opmærksomhed på, når I fordeler midlerne.

Giv strategiske lønforbedringer

Lokal lønudvikling giver dig mulighed for at belønne kvalifikationer og indsatser. Kig på hele enheden og jeres strategiske mål og spørg fx dig selv om, hvem:

  • har bidraget særligt?
  • har kvalifikationer, du ønsker at beholde?
  • har udviklet sig positivt eller har opkvalificeret sig?
  • halter lønmæssigt bagefter?

Brug den lokale lønudvikling strategisk til at belønne de medarbejdere, der trækker enheden i rigtig retning. Vælg få, men relevante kriterier, og afstem strategien med dine kolleger i ledergruppen.


En fair proces

Når man som medarbejder eller tillidsrepræsentant deltager i en forhandling om løn, har det stor betydning, om man har en oplevelse af, at man bliver retfærdigt behandlet. Her spiller to ting ind:

  • Resultatet - det, der kommer ud af forhandlingen
  • og især Processen - måden, man nåede frem til resultatet på

Vi lægger forskellige ting til grund i vores bedømmelse af, om noget er fordelingsmæssigt fair (resultatet), fx egen indsats, lighed med kolleger mv. Medarbejderen eller tillidsrepræsentanten kan bedre acceptere et beskedent resultat, hvis hun eller han har en oplevelse af, at processen har været fair.

Sådan sørger du for en fair proces

En fair proces er kendetegnet ved en oplevelse af:

  • at du som leder bestræber dig på så vidt muligt at tænke og handle retfærdigt overfor alle medarbejderne – på tværs
  • at kunne komme til orde med dét, der er væsentligt for én
  • at blive hørt af den, der sidder med den reelle beslutningsret
  • at blive behandlet med værdighed og respekt