Lønforhandling på Arts

Information til medarbejdere på Faculty of Arts

Læs om lokale tids- og procesplaner, lønkataloger og lønkriterier på ARTS:

De årlige lønforhandlinger 2023 starter med indstillingsperiode 1. februar - 23. februar 2023. Skemaet vil være tilgængelig fra kl. 08:00 den 1. februar indtil den 23 februar kl. 23.59. Herefter vil der være en forberedelsesperiode for henholdsvis forhandlende leder, TR og HR. Forhandlingsperioden ligger i tidsrummet februar – juni 2023.  Det forventes at udbetaling af aftalte lønforbedringer sker i forbindelse med lønkørslen for august, dvs. ultimo august. Sommerferien betyder at Arts HR ikke kan garantere at kunne behandle forhandlingsresultaterne i løbet af juli (dvs. den løn som ultimo juli).

Hvis du er ansat som Professor, institutleder, special-/chefkonsulent, Chefkonsulent med personaleansvar eller journalist, har du mulighed for selv at forhandle din løn. Dette skal markeres med ja i feltet vedr. selvforhandler. 

Kriterier for tildeling af tillæg i det administrative center

Kriterier findes via følgende link

Indstillingsformularen findes nedenstående: