Lønforhandlinger på Nat-Tech

Her kan du læse mere om de lokale lønforhandlinger ved Natural Sciences og Technical Sciences.
Læs med her for at få et overblik over processen, og hvad du skal gøre, hvis du vil indgive oplysninger til brug for lønforhandlingen.

Tidsramme for lønforhandling 2024

 • 1. februar - 25. februar: Medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
 • Marts - juni: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter
 • Juni - juli (forventet): Udbetaling af aftalte lønforbedringer, med virkning fra 1. april 2024

Se den overordnede tidsramme for lønforhandlingerne her

Udfyld skema

Hvis du ønsker at indgive oplysninger til brug for lønforhandlingen, skal du udfylde et digitalt skema, hvor du kort beskriver de præstationer og kompetencer, du mener skal indgå i forhandlingen. Du finder skemaet i mitHR under "Forløb og Formularer". Det anbefales at du følger video vejledningen der også findes under "Hvordan udfylder du lønforhandlingsskemaet" længere nede på siden. "Forløb og Formularer" vil først kunne tilgås 1. februar 2024. 

Alle medarbejdere der ønsker at indgive oplysninger til brug for lønforhandlingen - også medarbejdere der er selvforhandlere - skal anvende skemaet.

Perioden for afgivelse af oplysninger til brug for lønforhandlingen er 1. til 25. februar 2024

HR distribuerer de indsendte oplysninger til den forhandlende leder og tillidsrepræsentant (medmindre du som selvforhandler fravælger dette).

Inden du udfylder skemaet, er det en fordel, at du kender de lønkataloger, lønaftaler og eventuelle lokale kriterier, du skal opfylde.
Se "Lønaftaler og lønkataloger" herunder. 

Lønaftaler og lønkataloger

Du kan også spørge din  tillidsrepræsentant.

*) Vær opmærksom på, at der kan være lokalt fastsatte kriterier på institutterne.

Hvordan udfylder du lønforhandlingsskemaet?

 • Du finder lønforhandlingsskemaet under "Forløb og formularer" i mitHR.
 • I skemaet skriver du en motivation/begrundelse for, hvorfor du ønsker lønforbedring.
 • Du kan trykke "Gem som kladde" undervejs, og når du er færdig med din begrundelse, trykker du "Afsend". 
 • Du modtager en kvittering på afsendelsen på din AU-mail. 
 • Du kan se dit fuldførte lønforhandlingsskema under “Forløb og Formularer” i mitHR i 18 måneder. 

Dit skema bliver nu delt med den lønforhandlende leder og tillidsrepræsentant (medmindre du selvforhandler), som anvender oplysningerne under lønforhandlingerne.


Video-vejledning

Du bliver guidet igennem processen skridt for skridt i denne videovejledning til lønforhandlingsskemaet:


Vejledning til særlige scenarier

Har du ikke adgang til skemaet?

Hvis du ikke har formularen "Årlig lønforhandling" under "Mine forløb og formularer", skal du kontakte din lokale HR-afdeling.

Om flere lønnede ansættelser

Hvis du har flere lønnede ansættelser på AU, skal du være opmærksom på, at processen for at give oplysninger til lønforbedring er lidt særlig. 

Ønsker du lønforhandling på én af dine ansættelser, skal du sende din begrundelse i lønforhandlingsskemaet i mitHR. Øverst i begrundelsesfeltet vil vi bede dig om at angive, hvilken ansættelse din indstilling vedrører. Du kan fx skrive "Indstilling til lønforbedring på ansættelse: Laborant ved Biomedicin".

Ønsker du lønforhandling på på to eller flere ansættelser, skal du ikke bruge skemaet i mitHR, men i stedet tage fat i din lokale HR-afdeling.

Har du fortrudt din afsendelse?

Hvis du er kommet til at sende dit skema for tidligt, skal du bede din lokale HR-afdeling om at genåbne skemaet.

Administrative processer som HR-medarbejder

Der er udarbejdet en vejledning til de administrative processer, du har som HR-medarbejder vedr. de årlige lønforhandlinger. 
Find vejledningen på mitHRs vejledningsside.

Hvad kan der forhandles om?

Der kan forhandles om to typer tillæg ved de årlige lønforhandlinger:

 • Kvalifikationstillæg
 • Engangsvederlag

Læs mere om de enkelte tillægstyper her

Derudover kan følgende være relevant, hvis der er ændring i stillingsindholdet:

 • Løngruppeskift (kun relevant for kontorfunktionærer/laboranter (HK) og IT-medarbejdere (PROSA))
 • Omklassificering (kun relevant for AC - ændring til hhv. special- eller chefkonsulent)

Hvem forhandler min løn?

Din tillidsrepræsentant og din leder forhandler om en eventuel lønforbedring til dig.
Nogle medarbejdere har mulighed for selv at forhandle med lederen – det fremgår af skemaet.


Find din tillidsrepræsentant her

Udbetaling af lønforbedringer

Du får en tilbagemelding om resultatet af lønforhandlingen, når din leder og tillidsrepræsentanterne har forhandlet færdig i hele din enhed. Udbetalingen af aftaltelønforbedringer vil ske snarest derefter og med virkning fra den 1. april 2024.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Har du spørgsmål til din nuværende løn, hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lignende, er du velkommen til at kontakte Nat-Tech HR.

Læs mere om lønforhandlinger ved Aarhus Universitet her: Lønforhandling