Lønforhandlinger på Nat-Tech

Her kan du læse mere om de lokale lønforhandlinger ved Natural Sciences og Technical Sciences.

Læs med her for at få et overblik over processen, og hvad du skal gøre, hvis du vil indgive oplysninger til brug for lønforhandlingen.
 

Tidsramme for lønforhandling 2023

  • 1. februar - 23. februar: Periode hvor medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
  • Marts - juni: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter
  • Juni - juli (forventet): Udbetaling af aftalte lønforbedringer

Se den overordnede tidsramme for lønforhandlingerne her
 

Udfyld skema

Hvis du ønsker at indgive oplysninger til brug for lønforhandlingen, skal du udfylde et digitalt skema, hvor du kort beskriver de præstationer og kompetencer, du mener skal indgå i forhandlingen. Du finder skemaet HER (siden vil være tilgængelig i perioden 1. - 23. februar 2023)

Alle medarbejdere der ønsker at indgive forslag til lønforbedringer - også medarbejdere der er selvforhandlere - skal anvende skemaet.

Perioden for afgivelse af oplysninger til brug for lønforhandlingen er 1. til 23. februar 2023.

HR distribuerer de indsendte oplysninger til den forhandlende leder og tillidsrepræsentant (medmindre du som selvforhandler fravælger dette).
 

God forberedelse er vigtig

Inden du udfylder skemaet, er det en fordel, at du kender de lønkataloger, lønaftaler og eventuelle lokale kriterier, du skal opfylde.
Følgende gælder ved Nat-Tech:

Du kan også spørge din  tillidsrepræsentant.

*) Vær opmærksom på, at der kan være lokalt fastsatte kriterier på institutterne.
 

Hvad kan der forhandles om?

Der kan forhandles om to typer tillæg ved de årlige lønforhandlinger:

  • Kvalifikationstillæg
  • Engangsvederlag

Læs mere om de enkelte tillægstyper her


Derudover kan følgende være relevant, hvis der er ændring i stillingsindholdet:

  • Løngruppeskift (kun relevant for kontorfunktionærer/laboranter (HK) og IT-medarbejdere (PROSA))
  • Omklassificering (kun relevant for AC - ændring til hhv. special- eller chefkonsulent)
     

Hvem forhandler min løn?

Din tillidsrepræsentant og din leder forhandler om en eventuel lønforbedring til dig.
Nogle medarbejdere har mulighed for selv at forhandle med lederen – det fremgår af skemaet.

Find din tillidsrepræsentant her
 

Hvad er mit AUID?

Når du skal give oplysninger til brug for lønforhandlingen, skal du skrive dit AUID.
Læs mere om, hvordan du finder dit AUID her
 

Udbetaling af lønforbedringer

Du får en tilbagemelding om resultatet af lønforhandlingen, når din leder og tillidsrepræsentanterne har forhandlet færdig i hele din enhed. Udbetalingen af aftalte lønforbedringer vil ske snarest derefter og med virkning fra den 1. april 2023.
 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Har du spørgsmål til din nuværende løn, hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lignende, er du velkommen til at kontakte Nat-Tech HR.

Læs mere om lønforhandlinger ved Aarhus Universitet her: Lønforhandling