Særligt om lønforhandling 2024 for TR og lønforhandlende ledere

I år tager AU så småt mitHR i brug i lønforhandlingsprocessen. Det giver på sigt mulighed for en digitalisering af processen, men i år vil du som tillidsrepræsentant eller lønforhandlende leder opleve, at det meste er, som det plejer.


Hvad er, som det plejer?

  • Der sker ingen ændringer i selve lønforhandlingsprocessen. Fakulteterne fastlægger lokale tidsplaner og kriterier for lønforbedring, og lønforhandlingerne gennemføres og evalueres efter vanlig praksis.
  • Du får løndata tilsendt fra HR for de medarbejdere, du er forhandlingsberettiget for, både før og efter indstillingsperioden
  • Felterne i lønforhandlingsskemaet

Hvilke forandringer vil du opleve?

  • Du modtager løndata i to rapporter med ny opsætning:
    • Lønoversigten giver et overblik over den samlede løn med én linje pr. medarbejder
    • Løndelsrapporten går i detaljer med de enkelte løndele
  • Alle TR på tværs af AU får ens rapporter
  • Medarbejderen tilgår lønforhandlingsskemaet i mitHR