Lønforhandlinger på HEALTH

Forårets lønforhandlinger vedrører perioden 1. april 2023 til 31. marts 2024.

Lønforbedringer udmøntes pr. 1. april 2024.

 

Information til alle medarbejdere på institutter, centre samt administrationscenter

De årlige lønforhandlinger 2024 starter med en  periode, hvor medarbejderne kan give oplysninger til brug for lønforhandlingerne, og perioden er 1. februar - 25. februar 2024. Herefter vil der være en forberedelsesperiode for henholdsvis forhandlende leder, TR og HR. Forhandlingsperioden ligger i tidsrummet 24. april – 22. maj 2024. I dette tidsrum vil alle forhandlinger blive foretaget og medarbejderne vil senest med udgangen af juni måned blive orienteret om udfaldet af forhandlingen.

Lønkriterier for Health – godkendt i FSU den 2. marts 2021

 De lokale samarbejdsudvalg (LSU) kan tilføje yderligere lokale kriterier.

  • Institut for Klinisk Medicin har tilføjet yderligere lokale kriterier besluttet i 2023 (gældende) - Se her
  • Institut for Biomedicin har tilføjet yderligere lokale kriterier besluttet i 2024 - Se her
  • Institut for Folkesundhed har tilføjet yderligere lokale kriterier besluttet i 2023 - Se her
  • Institut for Odontologi og Oral Sundhed har ikke tilføjet yderligere lokale kriterier
  • Institut for Retsmedicin har tilføjet følgende lokale kriterie besluttet i 2017 (gældende): Retsmedicin fastholder fakultetets kriterier kombineret med det eksisterende lokale kriterium: Prioritering af medarbejdere, der stabilt varetager og bidrager med omhyggelighed og ansvarlighed i diverse opgaver samt myndighedsbetjening.
  • Administrationscenter Health har tilføjet følgende lokale kriterier besluttet i 2018 og revideret i 2023 - Se her

 

Hvordan indgiver jeg oplysninger?

Hvis du ønsker at komme i betragtning til en lønforbedring, skal du udfylde et indstillingsskema i mitHR (skemaet er åben i perioden 1. februar 2024 - 25. februar 2024). Du finder link til indstillingsskemaet samt en videovejledning til, hvordan du udfylder skemaet på den overordnede lønforhandlingshjemmeside.

HR distribuerer videre til den forhandlende leder og TR.

Har du spørgsmål i forbindelse med din nuværende løn, og hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lign., er du velkommen til at kontakte din lokale HR-partner her:    

Lønkatalog på Health

TAP lønaftaler

Find din tillidsrepræsentant