Få intern information og lokale nyheder fra din enhed

Vælg din medarbejderportal

Interne nyheder



Kalender for tværgående arrangementer internt


Find flere interne nyheder og arrangementer på fakulteternes hjemmesider