• Arrangementer i Søauditorierne

  • Særlige forhold gør sig gældende

Søauditorierne på Aarhus Universitet består af fem separate auditorier i forskellig størrelse, som kan rumme fra 56 til 424 personer.

Huset er bygget til undervisning og foredrag og har derfor ingen gruppe- eller konferencerum, køkkenfaciliteter eller garderobe.

Kapacitet i de fem auditorier

Der er fem auditorier i Søauditorierne, som kan bruges til undervisning og foredrag:

  • Per Kirkeby Auditoriet, 424 personer
  • Eduard Biermann Auditoriet, 96 personer
  • Jeppe Vontilius Auditoriet, 100 personer
  • Merete Barker Auditoriet, 119 personer
  • William Scharff Auditoriet, 56 personer (fladt gulv)

I modsætning til de fire andre auditorier har William Scharff Auditoriet fladt gulv. Dette auditorium kan derfor bookes til registrering, bespisning, garderobe etc.

Betaling for ekstraordinær vagt

Der opkræves betaling for ekstraordinær vagt udenfor normal arbejdstid på hverdage og lørdage, søndage og helligdage. Det kommer udover almindelig afregning af timeafgift.

Ekstra rengøring kan bestilles

Der foretages morgenrengøring alle hverdage og derfor ikke, når dagens undervisning er slut. Har du aften- og weekendarrangementer skal du derfor tage stilling til, om du ønsker ekstraordinær rengøring. Det kan, mod afregning, bestilles hos rengøringsleder Joan Warthoe på joanwarthoe@au.dk eller 93 50 86 60.

Krav fra brandmyndighederne om opstilling

Der må kun opstilles inventar i nogle helt bestemte zoner i foyeren og på reposerne.

Der må ikke opstilles inventar, der indbyder til ophold. Det vil sige, at der ikke må opstilles caféborde og stole, der indbyder til, at man sætter sig eller står omkring borde, når der skal spises eller drikkes.

Ønsker du at opstille fx buffet eller posters, kan du booke William Scharff auditoriet til det. 

Alle opstillinger skal aftales med vagten

Alle opstillinger skal aftales med vagten. Husk at henvende dig i god tid. 

Vagten kan også besvare spørgsmål om praktiske forhold.

Kontakt


Kontakt BSS Studieplan for booking af Søauditorierne:


Kontakt altid vagtkontoret i Søauditorierne for aftale om opstilling:

Vagterne kan også hjælpe dig med praktiske oplysninger.