I tilfælde af en krisesituation orienterer du AU's call center på tlf. 87 15 16 17.

Call centeret vil herefter vurdere, om krisevagt og eventuelt AU’s krisestab skal aktiveres.

Opkaldet til AU's alarmeringsnummer sker efter en eventuel alarmering til 112.

Aktivering af krisestaben

1. Krisemeldingen meldes ind til AU's alarmeringsnummer 87 15 16 17 (AU's call center).

2. Call centeret kontakter krisevagten.

3. Krisevagten kontakter kontaktpersonerne inden for drift, kommunikation og ledelse.

4. De tre kontaktpersoner kontakter herefter lederne inden for de respektive områder.

5. Lederne udpeger personer til krisestab og kriseindsatsgruppe på åstedet.

6. Lederne indkalder det nødvendige personale fra egen afdeling.

7. Lederne orienterer resten af organisationen og eksterne interessenter.

8. Universitetsdirektøren indkalder støttefunktioner mht. opretholdelse af driften (business continuity) og indkalder evt. beredskab til møde og udpeger kriseindsatsgruppe.

Krisevagten og kontaktpersonerne består af en pulje af udvalgte personer. Den person, som først kan kontaktes, påtager sig rollen som krisevagt og/eller kontaktperson.

Se telefonkæden. (Kan med fordel printes i A3)

AU's alarmeringsnummer:
87 15 16 17