Ansættelsesophør

De almindelige regler om ferie gælder også i en opsigelsesperiode. Er det fastlagt, at du skal holde ferie på et tidspunkt, der ligger inden fratrædelsestidspunktet, holdes ferien som planlagt. Det samme gælder særlige feriedage. Overført ferie, der ikke er aftalt afholdt inden fratrædelsestidspunktet, kommer til udbetaling ved fratrædelsen.

Er du opsagt, og har krav på et varsel på 3 måneder eller derunder, kan hovedferien som udgangspunkt ikke holdes i opsigelsesperioden.

Afregning af ferie

Når du fratræder, skal universitetet beregne feriegodtgørelse for den ordinære ferie, som du har til gode. Feriegodtgørelsen afregnes til Feriepengeinfo og pengene kommer til udbetaling via www.borger.dk.

Tilgodehavende særlige feriedage udbetales direkte til dig.

Hvis du forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom, alder mv.

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på alderspension, udbetaler universitetet godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie direkte til dig. Udbetalingen forudsætter dokumentation i form af en udbetalingsmeddelelse fra din pensionskasse/kommune eller en bekræftelse fra dig.

Forlader du arbejdsmarkedet på grund af sygdom, overfører universitetet godtgørelse for ordinær ferie til Feriepengeinfo. Godtgørelse for særlige feriedage udbetales direkte til dig.

Forlader du arbejdsmarkedet for at gå på efterløn evt. efter forudgående sygdom overfører universitetet godtgørelse for ordinær ferie til Feriepengeinfo. Godtgørelse for særlige feriedage samt overført ferie udbetales direkte til dig.

I tilfælde af dødsfald udbetaler universitetet godtgørelse for ordinær ferie, særlige feriedage samt overført ferie til dødsboet.

Hvis du flytter til udlandet

Hvis du har ret til ferie med løn, og du fratræder i forbindelse med flytning til udlandet, og i den forbindelse framelder dig cpr.-registeret, udbetaler universitetet godtgørelse for tilgodehavende ordinær ferie, særlige feriedage og overført ferie direkte til dig. Udbetaling forudsætter dokumentation i form af en attest fra folkeregisteret eller en bekræftelse fra dig.