Tildeling af ferie til elever

Tildeling af ferie til elever

Tildeling af ferie til elever foregår manuelt på fraværsplanen Ferie (elever). Derfor skal den elevansvarlige HR-medarbejder tildele feriedage til en elev ved at regulere planen. Planen bliver automatisk påført ansættelsesforholdet og vil stå med 0 dage indtil tildelingen er sket.

Vejledningen indeholder både tildeling af feriedage ved ansættelsesstart og senere i ansættelsen. Det er pt. kun muligt at tildele feriedage til aktive elever, dvs. når startdato er indtruffet. 

OBS! Feriedagene bortfalder ikke automatisk fra planen, hvis eleven overgår til anden ansættelse. 

26 STEPS

1.

Step 1 image

2. Klik på Tilmeldinger og reguleringer

Step 2 image

3. Klik på Reguler saldo

Step 3 image

4. Vælg årsag: Tildeling af ferie til elever

Step 4 image

5. Skriv antal feriedage i Reguleringsbeløb.
I dette eksempel var det 15 feriedage

Step 5 image

6. Vælg den dato feriedagene skal være tilgængelig fra ved enten at skrive datoen eller via kalender.
Her vil det være ansættelsesdatoen den 15-01-2023

Step 6 image

7. Klik på Afsend

Step 7 image

8. For at se dagene på saldoen på fraværsplanen: Ferie (elever) skal du enten vente en dag eller lave en manuel kørsel. Vi kan lave en manuel kørsel her, fordi dagene er tildelt tilbage i tiden.
Klik videre for at se den manuelle kørsel.

Step 8 image

9. Klik på Optjeninger

Step 9 image

10. Klik på Kør optjeninger til valgt plan

Step 10 image

11. Vælg den sidste dag i indeværende måned

Step 11 image

12. Klik på Afsend

Step 12 image

13. Du er nu færdig og kan se, at saldoen står med 15 dage.

Step 13 image

14. Click Tilmeldinger og reguleringer

Step 14 image

15. Klik på Tilmeldinger og reguleringer

Step 15 image

16. Klik på Reguler saldo

Step 16 image

17. Vælg årsag: Tildeling af ferie til elever

Step 17 image

18. I Reguleringsbeløb tastes antal feriedage dvs. 25

Step 18 image

19. Vælg den 1. september 2023

Step 19 image

20. Klik Afsend

Step 20 image

21. For at se at dagene bliver tilgængelige fra den 1. september 2023, skal du vælge en fremtidig dato på fraværsplanen. Klik på Ferie (elever)

Step 21 image

22. Her kan du se, at den 31.01.2023 har eleven en saldo på 15 Dage

Step 22 image

23. Sæt datoen til den 1. september 2023 enten ved at skrive eller via kalenderen for at se feriedagene tildeles

Step 23 image

24. Klik på Start/pilen

Step 24 image

25. Nu kan du se, at saldoen står med 40 dage (15 + 25)

Step 25 image

26. Du er nu færdig og kommer tilbage på overbliksbilledet ved at klikke på OK

Step 26 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2132556/Tildeling-af-ferie-til-eleverNext step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ