Introduktion til MUS i mitHR

MUS i mitHR

AU’s MUS-koncept bliver fra 1. oktober systemunderstøttet i mitHR.  
Formålet med MUS og de overordnede temaer i samtalen er de samme som tidligere, men der er justeret i processen og samtaleguides.

Justeringerne er lavet ud fra en overbevisning om, at en udbytterig og relevant MUS forudsætter god forberedelse fra både medarbejder og leder. 

Her finder du beskrivelsen af den nye MUS-proces.

Introduktion

Disse introduktioner er målrettet administrative kolleger (sekretærer og HR-medarbejdere), der støtter medarbejdere og ledere i MUS mitHR.

Nedenfor listes de introduktionsmoduler, der udbydes. 

MUS i mitHR, fysisk fremmøde

MUS i mitHR, online