Rapporter og notifikationer i mitHR

Rapporter i mitHR

Alle rapporter i mitHR er ikke klar fra start af. De vil løbende blive udviklet og gjort tilgængelige i mitHR. 

Se hvilke rapporter, der er tilgængelige og hvilke der forventes at komme indenfor den nærmeste fremtid: 

Rapportoversigt 


Rapporterne har forskellige design og håndteres forskelligt. 

Se vejledning til håndtering af rapporterne her: 

Sådan bruger du rapporter i mitHR

Notifikationer i mitHR

I denne oversigt kan du se hvilke notifikationer (også kendt som alarmer), der er i drift i mitHR. 

Du kan se hvem der modtager notifikationen, på hvilket grundlag og hvor ofte notifikationen sendes. 

Nederst på oversigten står der også hvilke(n) notifikation der er under udvikling og hvornår den forventes at komme i drift. 
Det er kun notifikationer der er under aktiv udvikling, der er vist under dette punkt. 

Notifikationsoversigt