Sådan uddelegerer du godkendelser i mitHR

Udgangspunktet i mitHR er, at man som leder kan varetage en række personaleadministrative opgaver selv.

Men det er også muligt at uddelegere opgaven med at administrere godkendelser til en HR-medarbejder/sekretær.Vær opmærksom på, at det forudsætter, at man i din enhed på et overordnet ledelsesniveau har vedtaget, at uddelegering er en mulighed.

Det vil i givet fald dreje sig om følgende to områder:

  • Ferie og fravær (godkendelse af anmodninger, ændringer, sletninger)
  • MUS (godkendelse af oprettelse og ændringer i MUS-skema) - denne funktion kan dog først tages i brug i slutningen af 2023

Hvis du skal uddelegere opgaven, skal du være opmærksom på følgende:

  • Du kan kun uddelegere til én person.
  • Du skal selv aktivt registrere det i mitHR efter forudgående aftale med den medarbejder, du uddelegerer til. 
  • Du skal lave en uddelegering for hvert enkelt område: Fravær og MUS (endnu ikke aktuelt)

16 STEPS

1. Tilgå mitHR.
Klik Roller og delegeringer.

Step 1 image

2. Udvid Delegeringer af godkendelse.

Step 2 image

3. Tryk Tilføj for at registrere en delegering af godkendelse.

OBS - Hver godkendelsesflow kan kun delegeres til én person.

Step 3 image

4. Giv delegering et Regelnavn, fx Fravær.

Step 4 image

5. Angiv en startdato for hvornår delegeringen skal gælde fra.

Step 5 image

6. Hvis der er en slutdato for delegeringen, fx en tidsbegrænset delegering, angiv da en slutdato, ellers efterlades feltet blankt.

Step 6 image

7. I Kategori vælges det godkendelsesflow der skal delegeres.
AU arbejder med:
1. Fraværsgodkendelse = godkendelse af anmodning, ændring og sletning af ferie/fravær ved selvbetjening
2. MUS-skemaer = godkendelse af oprettelse og ændring af MUS-skema

Step 7 image

8. Fremsøg medarbejder godkendelsesflowet skal delegeres til.
Medarbejder kan fremsøges på navn og AUID.

Step 8 image

9. Vælg fremsøgte medarbejder.

Step 9 image

10. Markér her, hvis delegeret medarbejder selv må godkende egne anmodninger.

Step 10 image

11. Tryk Gem for at gemme og færdiggøre delegeringen.

Step 11 image

12. Vejledning til redigering og afslutning af eksisterende delegering.

Step 12 image

13. Tryk blyant/Rediger hvis delegeringen skal gå til en anden person eller afsluttes.

Step 13 image

14. Hvis delegeringen skal tildeles en anden person, fremsøges den nye medarbejder i Deleger til-feltet og der trykkes Gem.

Step 14 image

15. Hvis delegeringen skal afsluttes gøres det ved enten ved at sætte en slutdato.

På denne måde beholdes historikken.

Step 15 image

16. Eller tryk Slet, for at slette registrering. I dette tilfælde forsvinder historikken.

OBS - Der kommer ingen advarsel inden der endelig slettes.

Step 16 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2096191/S-dan-uddelegerer-du-godkendelser-i-mitHR--Leder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ