Ledelsesteamudvikling på AU

AU tilbyder et udviklingsforløb for ledelsesteam på institutledelses- og vicedirektørniveau samt faktultetsniveau.

Formål
Udviklingsforløbet indgår i arbejdet med at styrke AU ledelseskraft til gavn for kerneopgaven, samt bidrage til en velfungerende organisation. Forløbet skal bidrage til forståelse af og handlemuligheder i ledelsesteamet i den særlige ramme, der kendetegner ledelse på AU. Forløbet understøtter udviklingen af effektive ledelsesteam med øget ledelseskraft og samarbejdsevne.

Mål
At øge den samlede ledelseskraft og blive endnu bedre til at løse den primære opgave, man har i ledelsesteamet.

Baggrund
Forløbet tager afsæt i dansk og international forskning i effektive ledergrupper.

Effektive ledergrupper er blandt andet kendetegnet ved:

 • En tydelig afstemning af forventninger til ledergruppens opgaver, spilleregler og mål
 • Evnen til dialog
 • Kontinuerlig gruppelæring
 • Evnen til at være konstruktivt uenige og håndtere konflikter proaktivt
 • Understøttelse af succes og udvikling for den enkelte leder
 • Ledergruppens kapacitet for systematisk at arbejde med resultatskabelse
 • Prioritering af tid til ledergruppeudvikling og regelmæssig evaluering af gruppens processer og resultater.

Form og indhold
Selve forløbet består som udgangspunkt af 2-3 moduler (i alt ca. 2½ dag), der afvikles over en periode på 3-4 måneder. Herudover er der indledende afklaringsmøder.

Se forløbsoversigt.

Forløbet omfatter

 • Et afklaringsmøde mellem konsulent og lederen af ledelsesteamet
 • Et teamtjek med afsæt i værktøjet Effect-profil, der er et forskningsbaseret analyse- og interventionsredskab til ledergruppeudvikling
 • Arbejde med relevante temaer, der tager afsæt i resultatet fra Effect-profilen samt lederteamets særlige behov og ønsker
 • Et evaluerings- og opfølgningsmøde.