Sådan opretter du en distributionsliste

Du kan finde alle distributionslister på AU i Outlooks adressekartotek, hvor de alle indledes med havelåge (#). Du kan desuden bruge distributionslistens mailadresse, som altid ender på @list.au.dk.

De fleste distributionslister er åbne, hvilket vil sige, at alle kan sende til dem. Enkelte er lukkede, og her skal man have lov af ejeren af distributionslisten. 

Oprettelse af en distributionsliste

En distributionsliste oprettes og navngives af it-support. Find din lokale it-support i højre side. Giv it-support besked om følgende 3 punkter:

1. Hvem er distributionslistens ejer?

 • Alle distributionslister skal have en ejer, identificeret ved et AU ID.
 • Ejeren er ansvarlig for, at distributionslisten er opdateret.
 • Det er ejeren der tilføjer og sletter personer på listen. Vær opmærksom på, at ejeren ikke er en person i it-support, men kan fx være en sekretær i en afdeling/enhed.
 • Find vejledning til at tilføje/slette medlemmer på en distributionsliste

2. Hvem skal tilføjes distributionslisten? 

 • Du kan evt. få oprettet en tom distributionsliste og selv tilføje personer

3. Hvem skal kunne sende til listen?  

 • Alle i hele verden - med eller uden moderator
 • Alle i det fælles mail- og kalendersystem - med eller uden moderator
 • Kun deltagere på listen - med eller uden moderator
 • Kun specifikt godkendte personer

Hvem sender distributionslisten til?

For at se hvem en bestemt distributionsliste sender til, skal du gøre følgende:

 1. Åbn Adressekartoteket i Outlook
 2. Skriv navnet på den distributionsliste, som du gerne vil sende til (husk at starte med #)
 3. Højreklik på distributionslisten
 4. Vælg Egenskaber
 5. Under Medlemmer kan du se, hvem du sender til.
  OBS! Hvis Medlemmer er tom, er der endnu ikke blevet fyldt medlemmer ind i listen, og du kan ikke bruge distributionslisten

Syntaks for distribitutionslister

Fordele/ulemper

Fordele ved en distributionsliste

 • Du behøver ikke kende en persons mailadresse på forhånd, da du kan finde alle medarbejdere på AU i Outlooks adressekartotek.

Ulemper ved en distributionsliste

 • En distributionsliste kan kun indeholde interne personer, dvs. personer, der findes i det fælles mail- og kalendersystem på AU.