Virtuelle konferencer

Det afgørende spørgsmål ved planlægning af en virtuel eller hybrid konference er: "Hvad tjener arrangementet og deltagerne bedst?" En undersøgelse fra Aarhus Universitet og VisitAarhus i 2022 viste, at 86% af forskerne foretrak fysiske konferencer. Dette understreger behovet for omhyggelig overvejelse af, hvad der er bedst for arrangementet og deltagerne. I visse situationer vil det naturligvis være en virtuel eller hybrid konference der er at foretrække.

Nedenfor har vi samlet en række råd og spørgsmål ved planlægning af virtuelle konferencer. Forskellige afviklingsformer kræver forskellig planlægning og indsats. Vi står naturligvis til rådighed for yderligere rådgivning og sparring, så tøv ikke med at kontakte os.

Denne side opdateres løbende. Senest opdateret den 2. januar 2023.

Fysisk, virtuel eller hybrid – hvad skal du vælge?

Inden du går i gang med planlægningen af din konference, bør du overveje, hvilken form for konference du vil holde. Flere ting har indvirkning på, om du bør vælge at afvikle virtuelt eller fysisk, eller om det skal være en både-og-konference (hybrid).

Du bør f.eks. overveje:

 • Planlægger du at invitere internationale keynotes? Og hvad har det af betydning for bæredygtighed og økonomi at flyve dem ind?
 • Skal du skal have breakout sessions eller lignende undervejs i konferencen?
 • Er der tale om en konference eller et møde med én-til-mange-kommunikation eller med dialog?
 • Hvad er formålet med konferencen – og hvilket output ønsker du – både for dig som arrangør og for dine deltagere (videnudveksling/dialog, information én til mange, netværk, andet)?
 • Hvilken mængde af ressourcer har du til rådighed? Det kræver en del mandetimer at planlægge og afvikle et fysisk arrangement, men det samme gælder for virtuelle arrangementer, hvor rollerne er nogle andre, men bemandingen måske den samme.
 • Hvad er dit budget?

Læs et par gode råd og overvejelser her

Den fysiske konference

Den fysiske konference giver:

 • De bedste rammer for netværk og personlig interaktion mellem deltagerne
 • Større tillid mellem deltagerne og sikrer direkte engagement, nærvær og færre misforståelser
 • Levner ofte plads til mere uplanlagte dialog, hvor der opstår tillid, kemi og mulighed for udveksling af erfaringer
 • Ofte en oplevelse af fællesskab og samhørighed ved deltagelsen

En undersøgelse lavet af Aarhus Universitet og VisitAarhus i 2022, viste at 86% af de adspurgte forskere foretrækker at deltage i fysiske konferencer frem for virtuelle konferencer. For at være med til at ”retfærdiggøre” at mødes fysisk, anbefaler vi at man sætter fokus på at facilitere netværk i den fysiske konference. Vi har derfor netop udarbejdet en rådgivningsside med fokus på at facilitere netværk og dialog til den fysiske konference. Læs mere her.

Den virtuelle konference

Den virtuelle konference skal planlægges anderledes og har andre fordele. Som udgangspunkt fungerer den virtuelle konference bedst med en styret dialog som f.eks. envejskommunikation (oplæg med mulighed for skriftlig chat/spørgsmål), men kan teknisk også rumme breakout sessions og dialog i mindre grupper, som kan åbne op for mere spontan dialog, netværk og options to connect. 

Den virtuelle konference giver

 • Deltagerne bedre mulighed for fragmenteret deltagelse
 • Principielt ingen fysiske begrænsninger
 • En større form for fleksibilitet for deltageren (kan lægges på flere tidspunkter af døgnet, kan nemt splittes op i dele og moduler)
 • Deltagerne mulighed for at holde de nødvendige pauser eller f.eks. at arbejde mellem sessionerne
 • Mulighed for flere spørgsmål fra deltagerne og en større grad af dialog i chatten. Man kan f.eks. svare på 3/10 spørgsmål i chatten, men efterfølgende have en aftale med keynote/speaker, at vedkommende svarer på de resterende skriftligt, som udsendes efter konferencen.
 • Forventeligt et mindre klimaaftryk og kan være mindre omkostningstungt, fordi udgifter til eksempelvis flyrejser, hoteller og forplejning falder bort
  • Dog andre udgifter til fx ekstern teknisk support og leje/indkøb af udstyr

Vær særligt opmærksom på, at netværksdelen af en virtuel konference kræver en ekstra indsats, idet deltagerne ikke er til stede sammen fysisk. Det stiller krav til at tænke kreativt og tilpasse konferencen til målgruppen – og f.eks. også gennemtænke brug af breakout-lokalerne, så de grupper, du placerer folk i, opleves relevante og som et passende antal.

Den hybride konference

Planlægning og afvikling af en hybrid konference kan være en stor mundfuld, men har dog også en lang række fordele.

Dette format giver

 • Stor grad af fleksibilitet og kan være nemmere og mere belejligt for nogle deltagere at tilgå
 • Et potentielt større reach ift. deltagere, der bor langt væk eller er knappe på tid
 • Fordelene fra både de fysiske og de virtuelle konferencer

Hybridformatet kræver dog også en lang række ekstra opgaver, som du ikke er vant til, hvis du ”kun” afvikler 100% fysiske eller 100% virtuelle konferencer. Husk derfor at overvej følgende:

 • Der vil være et større træk på både mandskabsressourcer og økonomi, da hybriden kræver mere på disse områder
 • Du får to forskellige deltagergrupper, som skal håndteres og kommunikeres forskelligt til
 • Programplanlægningen skal gennemtænkes. Den hybride konference samler alle dine deltagere til samme konference, men idet en konference opleves forskelligt virtuelt og fysisk, bør du overveje at tilgå planlægningen, som at du laver 2 konferencer i én. Hvor begge målgrupper skal få samme udbytte af konferencen, men med en accept af, at de ikke får samme oplevelse.

På AU har vi gjort os erfaringer med planlægning og afvikling af et par hybride konferencer, så hvis du overvejer dette format, er du velkommen til at kontakte os for yderligere information og sparring om bl.a. formål, indhold og udbytte og mere konkret om deltagere, kommunikation, teknik, platforme og interaktive redskaber, netværk, tidsramme og programlægning, multi-hub-muligheder, kompleksitet, arbejdsbyrde og ambitionsniveau m.v. Vi har lavet et oplæg om vores erfaring med afholdelse af en større hybridkonference, der kan ses her.

Tips til planlægningen af en virtuel/hybrid konference

Du bør ift. planlægningen og afviklingen af din virtuelle konference tænke det, som om det var en fysisk konference. Det vil sige, at vi anbefaler at lave en minut- og bemandingsplan eller teknisk drejebog, så alt bliver tænkt igennem inkl. rammer, dialogformater (oplæg, breakout, roundtables m.v.) og tekniske skift undervejs. Hav fokus på både bløde og mere tørre kriterier, selvom det er virtuelt.

Rammer

 • Overvej udbyttet af præsentationer over for faglige diskussioner. Hvad giver det bedste udbytte ift. det overordnede mål med konferencen?
 • Overvej længden af dagen(e) (ikke for lange) samt varighed af oplæg, pauser. Kan nogle oplæg evt. gentages hen over flere dage/tidspunkt/bredes ud på flere dage etc.
 • Sørg for at lave sessioner, der ikke varer mere end 60 minutter (45 minutter er optimalt). Sørg ligeledes for pauser imellem de forskellige sessioner.
 • Hav selv et par spørgsmål klar til oplægsholderen efter sessionen, ligesom du typisk ville gøre til fysiske events. Det kan få nogle af deltagerne i gang med at ’turde’ stille spørgsmål.
 • Som deltager føles paneldebatter mere levende end oplæg, idet toneleje, indhold og udtryk skifter fra taler til taler. Dette kan ligeledes holde dine deltagere opmærksomme.
  • Paneldebatter kræver god styring af moderator og evt. vært ved konferencen. Hav højst 3-4 deltagere i paneldiskussioner. Få gerne paneldeltagerne til at tale indbyrdes i stedet for kun at besvare spørgsmål fra tilhørerne.
 • Parallelle sessioner håndteres bedst, når tilmelding til disse kan anføres ved tilmelding til konferencen. På den måde kan man som afvikler under konferencen lave breakout rooms til de sessioner, der er valgt af tilhørerne på forhånd.
 • Anvend breakout rooms til netværksaktiviteter
  • Du kan eventuelt på forhånd have undersøgt, hvilke emner på eventen der interesserer de pågældende deltagere og dermed parre dem i breakout rooms alt efter interesse/kompetencer.
  • Deltagerne kan læse en tekst eller se en fagligt relevant video på fx Youtube og efterfølgende diskutere den mundtligt i grupper. Det er vigtigt at gøre opgaven tydelig, når man sender deltagere ud i breakout rooms. Hvad skal de, og hvor lang tid har de til det? Planlæg i forhold til de tre T’er: time, topic, task. 
  • Sørg for, at der er en moderator til stede i breakout rooms, og at der er en person ’backstage’ til at hjælpe deltagerne i gang og ligeledes fortælle dem, når de er færdige.
 • Glem ikke at udnytte pauserne. Pauserne kan f.eks. bruges til at brande AU/Aarhus med video om hhv. universitetet og Aarhus by
 • Er din konference global kan du bruge https://www.worldtimebuddy.com/ til at finde det rette tidspunkt
 • Hvis man vælger at afvikle en konference eller et event på f.eks. engelsk, skal moderator/ankerperson have gode engelskkundskaber, så alle kan forstå, hvad der bliver sagt.
 • Envejs-oplæg på mere end 45 minutter et no-go. Sørg for at de forskellige speakers inddrager publikum i langt højere grad, end de ville gøre fysisk. Det kan være 13 min. oplæg og så 6 minutter til at diskutere i breakout-rooms. Dette kan gentages 3 gange, og din keynote har været en time, men har virket meget mere interaktiv for dine virtuelle deltagere.
 • Sørg for, at dine oplægsholdere er trænede i at tale til et kamera og ikke et live-publikum, der giver feedback. Deltagerne bag en computerskærm bliver hurtigere distraheret, så hav fokus på visuelt indhold og dynamiske talere.
 • Kommunikér til dine deltagere, inden de ’møder op’ – f.eks. i en velkomstmail. Forventningsafstem begge veje, så det er tydeligt, hvad du forventer af dem (f.eks. deltag!, brug thumbs up, og deltag i polls, bed deltagerne angive fuldt navn og titel/organisation/land ved check-in, så de kan se, hvem hinanden er).
  • Tydeliggør, hvad deltagerne kan forvente af dig (f.eks. at du lader dem vente i lobby inden mødet, at de ’ankommer’ med kamera og lyd off, men at du venter, eller at du ikke forventer, de sættes on, at du videndeler og sender slides efter konferencen, at de kan chatte i disse tidsrum osv.).
 • Gør dit indhold mere interaktivt, og hav stort fokus på indhold/netværksmuligheder og formatet på dine sessioner. Det er her, den største værdi nu ligger, og variation kan være afgørende, for at deltagerne kan holdes engagerede (husk at frokostpauser, lange netværkskaffepauser og konferencemiddagen ikke længere eksisterer).
  • Du kan f.eks.  bruge spørgsmål, polls og konkurrencer for at holde deltagerne vågne og motiverede. Når du involverer dem og lytter til deres input, bliver konferencen mere interessant for alle. Lad derfor også deltagerne svare på forskellige spørgsmål, som er relevante for indholdet i konferencen. Vis resultaterne i realtid, og byg dine sessioner op omkring disse svar. Konkurrencer kan være ret sjove og kan ligeledes udvide læringen.

Teknik

 • Sikr dig, at forbindelse og teknik er gennemtestet og virker. Hold dine deltagere informeret i chat eller på mail, hvis der er tekniske udfald eller problemer hos dig som afvikler.
 • Udsend eventuelt på chat korte guidelines til og regler om den digitale platform til deltagerne ved starten af hver session.
 • Det anbefales at sende et link for den digitale platform til deltagerne dagen før konferencens start i stedet for på selve dagen.
 • Lad deltagerne komme ind til det virtuelle 10 minutter før tid. Det giver dig tid til at hjælpe dem, der eventuelt måtte have tekniske problemer. Dem, der ikke oplever problemer, kan f.eks. svare på en poll relaterende til det emne, oplægget handler om.
 • Hvis muligt, så anvend gamification software, der kan tilgås via en browser. På den måde undgår du, at deltagerne f.eks. ikke har downloadet en specifik app og derfor ikke kan interagere med hinanden.
 • Og test, test, test!

Tilmelding

 • Orienter så tidligt som muligt potentielle deltagere om mulighederne for online-deltagelse.
 • Markedsfør konferencen efter den aktuelle ramme. En online-konference markedsføres ofte godt via sociale medier. Brug evt. korte videoteasers med keynotes/arrangører til at få flere tilmeldinger.
 • Hvis du bruger Conference Manager som tilmeldingssystem, skal du huske at tilrette, alt efter om der er tale om ren online-konference eller en hybrid-konference. Husk f.eks. at lave to forskellige ordrebekræftelser ved hybrid-konferencer. 
 • Hav en tydelig politik vedrørende betaling: Hvorfor skal der betales? Hvorfor er det mere/mindre end eller det samme som ’normalt’? Er adgang til konference ’låst’ for dem, der har betalt?

Det sociale aspekt

 • Hold eventuelt længere pauser på en halv til en hel time mellem oplæggene – og gerne med programsatte, mindre diskussioner i pauserne. Man kan f.eks. oprette en række mindre Zoom-diskussionsrum, hvor deltagerne kan melde sig på de links, de ønsker. Hvis programmet er offentliggjort før tilmelding, kan man allerede på dette tidspunkt få folk til at tilmelde sig de diskussioner, de ønsker at deltage i, men der kan også være en værdi i, at deltagerne først tilmelder sig diskussionsgrupperne efter hvert oplæg.
 • Hav eksempelvis workshop-sessioner, hvor alle sendes ud i breakout rooms efter en interessetilkendegivelse på forhånd. Definer, hvor mange der kan være i sådan et 'rum', for at få den ønskede diskussion og den ønskede plads til at ytre sig.
 • Vi kan ifm. hybrid-konferencer opfordre til at arrangere små eller større grupper af deltagere, der kan følge konferencen på en storskærm sammen, men på afstand. Hvis målgruppen f.eks. er kommunen, som har 30 deltagere i konferencen, kan man sammen med kommunen få oprettet et sted, hvor de sammen kan se og følge konferencen. På den måde har deltagerne mulighed for at få den fysiske konferenceoplevelse delvist dækket samt mulighed for at tale om indholdet på konferencen med andre, der er interesseret i samme emne. 

Netværk online

 • Kolleger, der 'ankommer' sammen, kan med fordel opdeles i forskellige grupper undervejs i konferencen. Husk, at deltagere, der ikke kender hinanden, har brug for mere tid til at tune ind på netværk – giv dem tiden.
 • Anvend f.eks. en app eller andet system til at arrangere 1:1-møder, der ofte virker godt netværksmæssigt (f.eks. hyhyve.com, gather.town, Whova-app, shocklogic.com).
 • Vi anbefaler netværk i små grupper – f.eks. små grupper af 3. Lad en af deltagerne præsentere en udfordring, og lad de to andre agere konsulenter, der skal hjælpe med en løsning. Husk, at det øger værdien af deltagelse, at man møder andre. Brug eventuelt software til dette, eller lav særlige date-kaffepauser i eksempelvis hyhyve.com eller gather.town.
 • Læg netværksdeling ind i sessionerne, så en speaker f.eks. taler 3 gange 10 minutter afbrudt af breakout-sessioner, hvor indholdet drøftes. Derefter kan deltagerne sendes retur til speakers oplæg med nye spørgsmål eller erkendelser. Dette kan være med til at forme oplægget/indholdet. En anbefaling kan være at give 50 procent af tiden til speaker og 50 procent til netværk/grupper. Dette interaktive element kaldes 'Conversations and Input' (C&I).
 • Byd deltagerne velkommen, når de 'ankommer'. Lav god stemning, og få dem til at føle sig modtaget f.eks. ved at spille musik. En firma som SongDivision kan hjælpe med at lave alternativt, engagerende indhold – f.eks. lave en musikquiz før, under og til sidst i programmet eller runde et arrangement af med at bede deltagerne hjælpe med at opsamle i en 'summary song'.
 • Ved hybridmøder er det en fordel at benytte sociale medier og lade folk tjekke ind/chatte der – det giver samhørighed for deltagere, der er til stede både fysisk og virtuelt. Bemærk: Hybridmøder stiller større krav til 'content' og kræver en større andel af online-indhold end fysiske konferencer for at fastholde de deltagere, der medvirker online.

Hvordan 'indretter' du din virtuelle location?

Det er vigtigt for den gode virtuelle oplevelse, at du har overvejet ’indretningen’ af dit virtuelle venue:

 • Overvej lys, lyd, baggrund, kamerahøjde i øjenhøjde, mikrofonplacering – og beslut dig for, hvor det skal optages henne (hjemme, opstillet studie, lokale?). Skal dette eksempelvis ’styles’ og iscenesættes som et ’tv-setup med moderator’?
 • Det kan være en idé at leje noget video/mikrofon udstyr ind, hvis du har segmenter, der skal optages forud for konferencen. Påberegn i dit budget, at der ligeledes kan være udgifter til opsætning/support lokalt, hvis din keynote/oplægsholder ikke optager sin del på AU
 • Lav en teknisk køre- og bemandingsplan, og udpeg, hvem der kan hjælpe dig med det tekniske setup:
  • Hvem er hovedansvarlig for teknik og netforbindelse og eventuel opkobling til speakers?
  • Hvem styrer slides, chatfunktion, svarer på deltagernes spørgsmål, opdeler deltagerne og inviterer dem til separate breakout rooms og lukker disse rum igen?
  • Hvem sørger for polls og andre interaktive tiltag undervejs?
  • Hvor mange ressourcer skal afsættes? Som eksempel kan nævnes en stor international, virtuel konference med 1.800 deltagere: 4 platforme, 16 timers konference over 3 dage (i stedet for 1,5 dage, som oprindeligt var planlagt for den fysiske konference). Her var 16 ansatte involveret i afviklingen – 4 af dem på fuld tid.
 • Lav klare aftaler med keynotes/oplægsholdere:
  • Test det tekniske setup, herunder lyd og lys, og test indhold igennem. Det kan være nødvendigt at afsætte lidt økonomi i budgettet, hvis dine keynotes’ udstyr er af dårlig kvalitet. Det gør en mærkbar forskel, hvis kamera/mikrofon blot er en smule bedre end de billigste modeller. 
  • Snak location med oplægsholderne, og drøft, om der skal være noget interaktivitet undervejs.
  • Mind oplægsholderne om, at de ikke på samme måde som ved fysisk oplæg får direkte respons og feedback fra deltagerne.
  • Bed oplægsholderne tænke over baggrund, tøj m.m. tilpasset formatet.
 • Lav generalprøver for alle involverede rolleindehavere. Husk: Dine oplægsholdere/keynotes skal ikke forholde sig til det tekniske – du skal klæde dem på og guide dem ift. lys, baggrund (evt. baggrundsbillede med AU-logo), baggrundsstøj, glas med vand etc.
 • Overvej, om alt skal optages (med tilladelse fra speakers), så der kan deles eller genbesøges efter konferencen.
 • Overvej, om du kun skal anvende én platform (f.eks. Teams), eller om denne skal kombineres med Slido, Mentimeter, YouTube- eller Zoom-optagelser, polls, Kahoot, Conference Manager-app o.l., som er interaktive redskaber. Overvej gamification, der sikrer variation og engagement fra dine deltagere.

OBS på virtuel adfærd og code of conduct

Som mennesker opfører vi os meget forskelligt on- og offline. Derfor er det vigtigt at forventningsafstemme med dine deltagere og også indstille dig på en anden adfærd online.

AU HR har lavet lidt forskellige guidelines til virtuelle møder. Du kan læse mere her.

 • Sådan er du en god afvikler: Få teknikken til at spille, og øv dig inden, så det virker professionelt. Klargør breakout rooms og de filer, PPT m.v., der skal skærmdeles. Luk andre ting på din pc. Iscenesæt dit møde/indret/dekorer. Tænk over din baggrund, lyssætning, kropsprog og påklædning! Mind deltagerne om, at kropssprog og kommunikation er anderledes digitalt. Sørg for, at det er tydeligt for deltagerne, hvad der forventes af dem. Hvis de skal bruge en app, Mentimeter eller andet, skal det være tydeligt i velkomstmailen, så man ikke mister nogen undervejs.
 • Giv tid til (evt. 30 min.), at deltagerne logger på og sikrer, at det tekniske virker. Her skal du som arrangør også være online, så de kan sætte et ansigt på dig og få svar på spørgsmål.
 • Kabel-internet anbefales – gå eventuelt tættere på routeren, hvis du bruger trådløst internet.
 • Tryk ’mute’ på mikrofonikonet, inden du starter et møde.
 • Brug gerne høretelefoner. Tjek, om mikrofonen virker i dine indstillinger.
 • Sluk for mikrofonen, når du ikke skal tale.

Aarhus Universitets valg af digitale platforme

Når du skal videre med planlægningen af en virtuel eller hybrid konference, kan valget af platform (og tilhørende funktionalitet) være af betydning. Aarhus Universitet kan supportere dig i platformene Zoom og Microsoft Teams. Har du yderligere spørgsmål til de to platforme og hvad der er muligt, kan du kontakte din lokale IT-afdeling.

Det er vigtigt at nævne, at platformene skal ses som virtuelle møderum, hvor du kan styre indholdet. Det er altså ikke en fuld løsning til din konference – der skal stadig laves separat registrering i Conference Manager, og betaling klares ligeledes uden om platformene.
Vi kan ikke anbefale den ene platform frem for den anden. De kan nærmest det samme, så valget vil typisk basere sig på en smagssag for den enkelte arrangør. Nedenfor finder du dog en sammenligning mellem de to platforme.

Klik på billedet nedenfor for at gå til en pdf, der kan downloades.

Centre for Educational Development har udarbejdet en side med fokus på såkaldte Zoom Rooms, som er etableret en række steder på Aarhus Universitet. Fælles for disse rum er, at de er ”bygget” til Zoom, så en virtuel eller hybrid konference vil køre gnidningsfrit i disse rum. Der er dog tale om mindre rum, så det vil primært være mindre konferencer eller som brug til breakout rooms til hybride konferencer, at rummene vil give mening at anvende. Se beskrivelse af og oversigt over Zoom Rooms her.

Derudover findes der forskellige guides og vejledninger til anvendelse af platformene på Aarhus Universitet:

Ud over de ovenstående beskrevne platforme, som Aarhus Universitet råder over, er der ligeledes en lang række platforme, der kan indkøbes til éngangsbrug for konferencen. Tag endelig kontakt til os, hvis du har brug for input til leverandører af streaming, virtuelle konferenceplatforme med mere ”konferenceudtryk” end Zoom/Teams eller blot vil høre vores erfaringer. 

Hvis du vil vide mere – nyttige links

Adfærd online
https://www.nytimes.com/2020/03/25/technology/personaltech/online-video-meetings-etiquette-virus.html

https://www.forbes.com/sites/joyceearussell/2020/03/28/so-now-youre-in-video-meetings-the-dos-and-donts/#7408dd8c12b0

https://www.businesswest.co.uk/blog/virtual-meeting-etiquette-5-dos-and-donts

Hybridmøder

A simple guide for hybrid events

10 Critical Steps to Successful Hybrid Events

Hybrid Meetings Playbook

How to convert your in-person events to virtual events

https://offers.helloendless.com/convert-your-in-person-event-into-a-virtual-one-thank-you?submissionGuid=6c48a966-1a80-4d87-978a-ba65e0b2ff30 

Tjekliste for virtuel eventplanlægning

https://offers.helloendless.com/virtual-event-planning-checklist 

Forskel mellem møde og webinar

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115005474943-Meeting-and-webinar-comparison

Kom godt i gang med Webinar

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/200917029-Getting-Started-With-Webinar

Engagér dine deltagere

https://www.meetingdesigninstitute.org/art-audience-engagement-hybrid-events?utm_source=Meeting+Design+Institute&utm_campaign=45a16eeffd-EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_14_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_f509d108e2-45a16eeffd-357245702

Q&A vs. C&I (conversation and input)

Sådan laver du breakout rooms

https://youtu.be/6RsUHYVS-9E 

Podcast om multi-hub meetings

https://helloendless.com/multi-hub-meetings/

Zoom-guides

https://support.zoom.us/hc/en-us

Lys, lyd, internet

https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Tips-og-tricks-til-videomoeder?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_term=indhold&utm_campaign=nyhedsbrev-12-11-2020

Filmmateriale til fri brug under afvikling eller i pauser

Film om Aarhusregionen (1,37 min.): https://www.youtube.com/watch?v=IeQKodfH1JE
Denne film må bruges i sammenhænge, hvor Aarhus og Aarhus Universitet skal profileres.
Bemærk, at hvis du ønsker en film, der er målrettet den enkelte kongres eller konference, kan du kontakte VisitAarhus Convention Bureau

Historisk film om Aarhus Universitet (med engelske undertekster, varighed: 2,23 min): https://youtu.be/pK3Ilk7rsfc

Droneoptagelse Aarhus Universitet (uden lyd, varighed: 0,30 min): https://youtu.be/fkg9ld62iTU

Rådgivning hos Events og Kommunikationsstøtte