Phrase

For at få adgang til Phrase  har man brug for en licens og som minimum et introkursus. Sprogservice tilbyder licenser og Phrase-kurser/sidemandsoplæring til alle medarbejdere på AU, som jævnligt har oversættelsesopgaver.