Sprog i fællesadministrationen og på fakulteterne

Administrationens Sprogservice består af to in-house sprogkonsulenter, som samarbejder med et oversættelsesbureau. Vores opgave er at hjælpe universitets medarbejdere med at kommunikere effektivt på engelsk, og vi kan hjælpe dig som medarbejder på mange måder.

Hvad tilbyder Sprogservice?

Administrationens sprogservice tilbyder sproglig rådgivning og sparring til alle ansatte ved AU, og vi oversætter mellem dansk og engelsk for hele fællesadministrationen. Vi kan hjælpe med stort set alle former for oversættelse, med undtagelse af mødereferater og dagsordener, almindelig mailkorrespondance og materiale vedr. interne seminarer/events. Vi tilbyder også korrekturlæsning/sprogvask til fællesadministrationens medarbejdere. Har du behov for oversættelse mellem andre sprog eller andre ydelser (f.eks. tekstning), kan vi hjælpe dig finde en løsning.

Sprogservice står også for udvikling og drift af sprogportalen (AU Translate, AU Dictionary, the AU English Style Guide) og af AUs oversættelsessystem Memsource, samt Memsource-kurser til universitetets sprogmedarbejdere.

Deadlines og tidsfrister

Bestillinger kører efter 'først-til-mølle'-princippet. Vi opfordrer alle til at bestille i god tid, især i forbindelse med større eller komplekse opgaver, eller hvis opgaven skal laves i en periode, hvor vi typisk har lavere kapacitet, f.eks. omkring højtider og i sommerferieperioden. 

Tjekliste ved bestilling

Det er vigtigt, at du afleverer teksten som aftalt, og til den aftalte tid. Sprogservice kan desværre ikke garantere, at senere afleverede tekster, eller tekster der overstiger det aftalte tekstomfang i betydelig grad, bliver tilbageleveret til den aftalte deadline. 

 Ved bestilling af oversættelse skal følgende oplyses:

  • Ønsket deadline (angives så præcist som muligt)
  • Opgavens omfang 
  • Særlige forhold vedr. målgruppen eller kommunikationssituationen
  • Kontaktperson i forbindelse med spørgsmål fra oversætteren
  • Format: Word, InDesign, andet? Vi kan håndtere næsten alt, bare filen kan redigeres. PDF kan vi kun klare ved at konvertere til Word.

Inden kildeteksten indleveres skal følgende kontrolleres:

  • Er teksten færdig? (dvs. ingen korrekturmarkeringer eller kommentarer)
  • Er kravene til opgaven afklaret? (f.eks. særlig terminologi)
  • Skal eventuelle links også oversættes? (særlig vigtigt i studierelaterede tekster)
  • Er eventuelle referencefiler/supplerende oplysninger taget med? (hjemmesider, oversættelser af tidligere udgaver, osv.)

Levering

Vi leverer oversættelsen/korrekturlæsningen til dig på den aftalte dato. Vi sætter meget pris på feedback, og vi er altid klar til en sproglig diskussion, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde.

Finansiering

Oversættelsesopgaver under 10.000 ord oversætter vi som udgangspunkt uden beregning, om enten opgaven klares in-house eller eksternt. Opgaver over 10.000 ord skal som regel sendes ud af huset. Ved opgaver af denne type tilbyder vi projektstyring og korrekturlæsning/kvalitetskontrol uden beregning, mens opdragsgiveren er ansvarlig for finasiering af oversættelsen. 

Bestil oversættelse og sprogvask

Administrationens sprogservice består af Sarah Louise Jennings og Lenore Messick. Vi sidder klar til at tage imod forespørgsler vedr. oversættelse og andre former for sprogarbejde fra VD-områderne og andre tværgående enheder på AU. Skriv til os på:

sprogservice@au.dk

Særligt om aflevering af tekster til revision

Som regel retter vi direkte i den elektroniske version af teksten ved hjælp af korrekturfunktionen. Fremgangsmåden i forbindelse med PDF eller andre formater skal aftales nærmere ved bestilling. Vi opfordrer til at man selv kører en elektronisk stavekontrol (UK engelsk), inden teksten indleveres.