Receptioner

Reception i særlige arbejdsmæssige anledninger

Ved følgende personlige arbejdsmæssige anledninger kan der holdes reception, hvis medarbejderen ønsker det:

  • 25-, 40- og 50-års jubilæum for ansættelse i staten
  • 25 års funktion i en lederpost på universitetet
  • Fratræden fra funktion som rektor, prorektor, dekan, prodekan, institutleder, universitetsdirektør og vicedirektør
  • Fratræden efter mere end 15 års ansættelse
  • Forsvar af doktordisputats
  • Forsvar af ph.d.-afhandling
  • Afslutning af elev-uddannelse

I forlængelse af en professors tiltrædelsesforelæsning kan der efter godkendelse af  institutlederen afholdes en beskeden reception indenfor en beløbsgrænse på kr. 75,00 inkl. moms pr. forventet antal deltagere. 

Endvidere kan der holdes reception ved bygningsindvielser og institut- og centeroprettelser og ved 25-, 50-, 75- og 100-års jubilæum for institutter og centre. 

Alt efter anledning kan der serveres rundstykker, te, kaffe, kage, frugt, chokolade eller receptionsanretning, øl, vand og vin eller lignende inden for en beløbsgrænse på 125 kr. inkl. moms pr. forventet antal deltagere. Ved afslutning af elevuddannelse er beløbsgrænsen 75 kr. inkl. moms. 

Dokumentation f. eks. i form af invitation eller opslag skal vedhæftes udgiftsbilag i forbindelse med reception i særlig arbejdsmæssige anledninger.