Adgangskort og adgang til bygninger

Sådan bestiller du adgangskort som medarbejder


1. Bestilling/genbestilling af adgangskort

Bestilling af adgangskort til: 
Ansatte Aarhus
Ansatte Emdrup
Trøjborgvej 82-84

OBS: Til bestilling af adgangskort skal du bruge dit AU ID og et billede (JPG-fil). Når kortet er bestilt modtager du en mail med kortnummer og pinkode. Herefter skal kortet aktiveres. 

Vær opmærksom på at ved gentryk af eksisterende kort, slettes det gamle kort med det samme. 

2. Aktivering/genaktivering af adgangskort

Når du har modtaget en mail om, at dit adgangskort er produceret kan det aktiveres. For aktivering af adgangskort til:

  • Ansatte på institutterne i Aarhus og Emdrup skal henvende sig til adgangsgiverne i afdelingssekretariatet
  • Ansatte i biblioteket skal henvende sig hos bibliotekslederne, som henvender sig til bygningsdriften i Aarhus eller Emdrup. 
  • ACA ansatte skal henvende sig i ACA stab/Bygningsservice stab  stab.byg.aca@au.dk (på nær ACA ansatte i Studier, som skal henvende sig til Stab Studier stab.studier.arts@au.dk)
  • Ansatte på Trøjborgvej 82-84 skal henvende sig til adgangsgiverne i afdelingssekretariatet 

Vær opmærksom på at ved gentryk af eksisterende kort, slettes det gamle kort med det samme.


Øvrig information

Pinkode

Ved bestilling/genbestilling af adgangskort, vil der blive tilsendt en pinkode til kortindehaveren. 

Hvis man har glemt sin adgangskode, er det muligt at autogenerere en ny på pinkode.au.dk Den nye pinkode træder i kraft med det samme.

Adgang til Arts' bygninger


Den daglige åbningstid for undervisningslokaler på Arts på hverdage er fra kl. 07:30-18:00.    

Adgang til Campus uden for åbningstiden

Skal du afholde et arrangement uden for åbningstiden, kan der gives adgang på forskellig vis afhængigt af arrangementet:

  • Bygningen åbnes i dét tidsrum, arrangementet skal finde sted - dette er hensigtsmæssigt ved større arrangementer, hvor der eventuelt skal aftales særlig bistand, ekstra vagt og lukning af bygning. 
  • Der kan tildeles adgang til lokaler via permanent rettelse af adgangsrettigheder, så adgangskortet kan benyttes. Dvs. de pågældende personer, som kan åbne dørene, kan lukke øvrige deltagere ind. Dette forudsætter, at den arrangementsansvarlige får de nødvendige adgangsrettigheder og at adgangskortet aktiveres hertil i systemet. Dette foregår hos bygningsdriften og kan forudsætte en instituttilladelse.
  • Bygningsdriften på Arts tildeler adgang til Arts' arealer.
  • Ved behov for adgang til et undervisningslokale på en institutkontorgang, kan bygningsdriften tildele adgang med det pågældende instituts accept. 

Husk i alle tilfælde at udfylde lokalelåneaftalen, som du finder her.