Valg til arbejdsmiljøorganisationen i ACA

Om kort tid skal der vælges arbejdsmiljørepræsentanter til vores lokale samarbejdsudvalg (LAMU) i Administrationscenter Arts. Valget foregår den 11.-21. december 2023.

Til valget skal der vælges tre arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus, samt én arbejdsmiljørepræsentant i Emdrup. Sammen med to udpegede arbejdsmiljøledere samt Ole Jensen, udgør dette LAMU i ACA.

Der opfordres til, at alle interesserede medarbejdere, allerede nu begynder at overveje at stille op, så vi i fællesskab kan arbejde for og med et godt arbejdsmiljø i ACA. 

Vigtigt at vide:
•    Opstillingsperioden er den 27. november til 7. december 2023
•    Kun medarbejdere kan stille op som arbejdsmiljørepræsentant
•    Du skal have være ansat på AU i mindst 9 måneder
•    Valgperioden er 3 år med start fra den 1. marts 2024

Som arbejdsmiljørepræsentant er du med til at værne om og forbedre arbejdsmiljøet i ACA – både til gavn for dine nærmeste kollegaer og hele AU. Du kan læse mere om LAMU’s arbejde her. 
Kig også gerne vedhæftede folder igennem og læs, hvad der motiverer vores nuværende arbejdsmiljørepræsentanter i deres arbejdsmiljøarbejde.

Hvis du vil vide mere om rollen som arbejdsmiljørepræsentant, er du også meget velkommen til at henvende dig til en af ACA’s nuværende arbejdsmiljørepræsentanter og/eller læse mere på AU’s valghjemmeside.

Umiddelbart inden opstillingsperiodens start vil du modtage en mail med yderligere info omkring opstillingsmulighederne fra valgtovholder Anne M. Risager.