Indlæg

Et godt arbejdsmiljø skaber vi i fællesskab

AU’s arbejdsmiljøorganisation er det fundament, der sikrer, at vi fastholder og udvikler vores arbejdsmiljø løbende. I det nye år skal der vælges repræsentanter. Måske er det dig?

Et godt arbejdsmiljø er i mine øjne først og fremmest noget vi alle – medarbejdere og ledere – skaber sammen lokalt i vores enheder. Det er her, vi bedst håndterer de specifikke udfordringer og problemer, der opstår, og finder løsninger, der passer i vores fælles arbejdsliv.

For at sikre det gode arbejdsmiljø er det vigtigt med dialog, handlekraft og klare strukturer for, hvor man går hen, hvis man oplever, at noget bør ændres. AU’s arbejdsmiljøorganisation spiller en vigtig rolle i den henseende.

Så sent som i denne måned samledes universitetets arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til en temaformiddag, som universitetsledelsen har taget initiativ til, om arbejdspladskultur med særligt fokus på krænkende adfærd. Vi fik ideer til, hvordan vi kan få en konstruktiv dialog i gang om, hvordan vi kommer krænkende adfærd til livs. Et vigtigt grundlag for det er en god arbejdspladskultur, hvor alle går trygt på arbejde. Det kræver, at vi i alle hjørner af organisationen har medarbejdere og ledere, der bidrager til at skabe det gode arbejdsmiljø. Vi skal som ledere gå forrest og sammen med hele arbejdsmiljøorganisationen tage de første skridt til at få gang i den lokale dialog.

Det er derfor et meget vigtigt hverv at være arbejdsmiljørepræsentant – og en vigtig samarbejdspartner for ledelsen.  

Snart kan du stille op

Der er valg til arbejdsmiljøorganisationen hvert tredje år. Næste valg er i starten af det nye år, men opstillingsperioden starter allerede i december. Jeg vil gerne opfordre alle medarbejdere i administrationen til at overveje, om I vil stille op til valget – hvad enten I stiller op første gang eller til genvalg.

Lad mig benytte lejligheden til at sige en stor tak for indsatsen til de nuværende arbejdsmiljørepræsentanter, der har gjort et fantastisk stykke arbejde de sidste tre år.

Hvis du vil læse lidt mere om, hvad man konkret kan arbejde med som arbejdsmiljørepræsentant, så læs videre i denne artikel, hvor forretningscontroller på Nat-Tech Susanna Holm Nielsen fortæller om sit arbejde som arbejdsmiljørepræsentant.  

I faktaboksen nedenfor kan du desuden se nogle af de områder, man arbejder med i arbejdsmiljøorganisationen.

Jeg glæder mig til at byde nye og gamle repræsentanter velkommen i arbejdsmiljøorganisationen, når valget er afsluttet den 1. marts 2021. 

Faktaboks:

  • APV’en. Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er med til at forberede, gennemføre og følge op på APV’en. Det er fastlagt i Arbejdstilsynets regler. Indsatsen for det psykiske arbejdsmiljø vil ofte ske i samarbejde med repræsentanter for samarbejdsorganisationen.
  • ”Temperaturmåler”. AMR er opsøgende både i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Det kan være en hjælp til ledelsen til at få øje på områder, hvor arbejdsmiljøet kan forbedres. Som tillidsvalgt kan AMR viderebringe information fra afdelinger og medarbejdere, som oplever udfordringer ift. arbejdsmiljøet, og bidrage til at finde løsninger.
  • Hjælp og støtte til kollegaer. Alle kan komme til AMR for at få hjælp. Det kan være i forbindelse med udfordringer i arbejdsmiljøet, men også f.eks. i forhold til længerevarende fravær/sygdom eller i andre vanskelige situationer, hvor AMR kan være en støtte for kollegaen.
  • Flytning, ombygning, arbejdsulykker og evakueringsøvelser er andre områder, man som AMR er med inde over.

Overvejer du at stille op som AMR?

  • Så læs videre her … (OBS: Du skal være på AU-netværk eller VPN for at kunne tilgå siden)

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.