Indlæg

Glædelig jul og godt nytår!

Med en stor tak for indsatsen i 2016 vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i 2017.

Kære kolleger.

Om ganske kort tid lader vi hverdagen vige til fordel for brunkager, gløgg og samvær med familie og venner. Og det trænger vi til, for 2016 har været et travlt år.

Sideløbende med de tusindvis af driftsopgaver, som dagligt holder hjulene i gang, har vi i årets løb nået vigtige milepæle inden for vores udviklingsprojekter på alle administrative områder. På min seneste besøgsrunde har jeg i alle enheder hørt jer fortælle om nogle af jeres successer, som I har udvalgt fra en meget større bruttoliste. Der er mange opgaver, vi løser rigtig godt til gavn for forskere og studerende! Og i jeres præsentationer har jeg bemærket, at successen ofte hænger sammen med, at forskerne og de studerende har været inddraget undervejs i processen. Derfor skal vi også fremover værne om og udvikle den nære kontakt til fagmiljøerne.

Første halvår af 2016 stod i økonomiens tegn på hele universitetet. Både fakulteterne og administrationen har udarbejdet en økonomisk plan for, hvordan universitetet vil tilpasse sig de faldende indtægter i finansloven. For administrationen betyder planen, som blev godkendt af bestyrelsen i juni, først og fremmest, at vi i god ro og orden fortsætter vores igangværende arbejde med at nedbringe de administrative udgifter og effektivisere arbejdsgangene.

I foråret satte vi gang i en række pilotprojekter om procesoptimering inden for økonomistyring og uddannelsesadministration. Jeg er glad for at se, at det systematiske arbejde med at forbedre arbejdsgangene har ført mange gevinster med sig – for både organisationen og medarbejderne: Bedre kvalitet i opgaveløsningen, mere overblik og fleksibilitet i dagligdagen og større fællesskab om opgaverne. Vi får med andre ord mere ud af de samme penge – og samtidig er det blevet sjovere for medarbejderne at gå på arbejde.

I løbet af efteråret har vi arbejdet på at udbrede de gode erfaringer andre steder i organisationen, også med stor succes. Nogle af de involverede teamledere og medarbejdere har gennemgået et uddannelsesforløb, så vi får forankret metoderne i vores organisation. Det arbejde fortsætter i 2017 – sammen med de mange andre små og store opgaver, vi kan se frem til i 2017.

Men først er det tid til at trække stikket ud til en velfortjent juleferie. Tusind tak for en helhjertet arbejdsindsats og et godt samarbejde i 2016! Jeg ser frem til at tage fat på arbejdet sammen med jer igen på den anden side af årsskiftet

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.