Indlæg

Husk at deltage i APV’en

Imens vi går og venter på Folketingsvalget, er der en anden vigtig stemme, I som medarbejdere skal huske at bruge. Det er tid til arbejdspladsvurdering (APV) igen.

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for både den enkelte medarbejder og for universitetet. Det er vigtigt for at vi kan løse vores opgaver, og for at vi kan skabe gode resultater sammen på AU.

APV’en spiller en vigtig rolle i arbejdet med at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø på Aarhus Universitet – og herunder også enhedsadministrationen. Det gør den, fordi den kan være med til at synliggøre arbejdsmiljømæssige udfordringer, som ledelse og medarbejdere i fællesskab skal udvikle og forbedre. Og omvendt kan den vise, hvilke områder af arbejdsmiljøet, der fungerer godt på Aarhus Universitet.

Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at deltage i den spørgeskemaundersøgelse, der er sendt rundt.

Måske tænker I: ”Hvad nytter en APV? Min stemme bliver alligevel ikke hørt i så stor en organisation som AU”. Jeg kan ikke garantere, at vi kan gøre en indsats på alle forhold, vi får belyst i APV’en. Jeg kan til gengæld garantere, at lederne tager de input, vi får gennem undersøgelsen, meget seriøst.

Selve opfølgningen på APV’en ser jeg gerne ske så lokalt som muligt. Det er ikke mig, der har løsningerne til, hvordan arbejdsmiljømiljøet kan forbedres i afdelingerne. Her er det lederne, der har det overordnede ansvar for, at der handles på APV’ens input. Jeg vil også gerne understrege, at jeg i høj grad ser udviklingen af arbejdsmiljøet som et samarbejde og en dialog mellem medarbejdere og ledelse. Sådan tror jeg, at vi får det bedste arbejdsmiljø.

Så endnu en gang: Stor opfordring her fra til at udfylde APV’en. Husk, at jo flere der svarer, jo bedre er udgangspunktet for en god dialog og opfølgning.

Og så som afslutning, også en opfordring til at deltage i de dialogmøder, som kommer efter APV-undersøgelsen. Formålet med disse møder er at give medarbejdere og ledere mulighed for at drøfte resultaterne og sammen prioritere de initiativer, det giver mening at arbejde videre med. Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet på AU.

 

Læs mere om APV’en her

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.