Indlæg

Hvad skal vi arbejde videre med fra APV’en?

Arbejdspladsvurderingen for 2019 er nu gennemført og rapporterne offentliggjorte. Jeg vil derfor gerne se nærmere på nogle af de områder, som jeg synes vi bør arbejde videre med i enhedsadministrationen i forlængelse af undersøgelsen.

Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak for den høje deltagelse, vi i enhedsadministrationen havde ved APV’en.  Hele 82% af medarbejderne deltog i undersøgelsen. Det er jeg meget glad for, da en høj deltagelse er med til at give et så præcist billede af enhedsadministrationens arbejdsmiljø som muligt.

Det glæder mig desuden, at enhedsadministrationens APV viser, at der overordnet er høj tilfredshed blandt jer medarbejdere. Noget af det, jeg særligt hæfter mig ved er, at I føler, at arbejde i enhedsadministrationen er meningsfuldt, at I er godt klædt på til at udføre jeres arbejde, og at I er gode til at støtte og hjælpe hinanden. Det er jeg meget glad for, at mange af jer synes.

Men som nævnt, er der også nogle ting i undersøgelsen, som jeg synes, at det er vigtige at arbejde videre med.

Flere af administrationens medarbejdere oplever stress end sidste gang undersøgelsen blev lavet for tre år siden. Det er jeg meget opmærksom på, og det er vigtigt, at der lokalt i afdelingerne bliver taget hånd om dette.

Noget andet, jeg er meget opmærksom på, er oplevelsen af den daglige ledelse i enhedsadministrationen. Her kan jeg konstatere, at det er et område, vi fortsat skal have fokus på. Jeg lægger stor vægt på ’god ledelse’ i enhedsadministrationen, og derfor skal vi fortsat arbejde med ledelsesudvikling og ledelsestræning.

I administrationen ligger vi desværre relativt lavt – sammenlignet med 2016-tallene - i forhold til medarbejdernes oplevelse af fremtidsudsigter. Jeg har en teori om, at en af årsagerne til dette kan være de relativt mange forandringer, der findes på en arbejdsplads som vores. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan gøre noget ved problemet. Det er nemlig uhyre vigtigt, at I som medarbejdere føler, at I er ansatte et sted, hvor I kan udvikle jer – og hvor I kan se jer selv arbejde i mange år ud i fremtiden.  

I forlængelse af det, så undrer jeg mig over, at alt for mange ikke har haft MUS. MUS er en vigtig brik i netop medarbejderudviklingen, og derfor vil jeg gerne på det kraftigste opfordre både ledere og medarbejdere til at holde disse samtaler. Det er samtidig vigtigt for mig at nævne, at medarbejderudviklingen jo ikke er isoleret til MUS. Den skal vi helst arbejde med henover året – der skal være en løbende dialog mellem medarbejder og leder.

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø viser APV’en, at der også her er områder, vi skal arbejde videre med. Her tænker jeg især, at vores Campus 2.0 projekt kommer til at spille en central rolle i forhold til at sikre et bedre fysisk arbejdsmiljø. Jeg vil samtidig også gerne sende en opfordring til, at man får set på arbejdsmiljøet lokalt – og får diskuteret, hvordan det kan forbedres. Og hvis der skulle være nogle lavt hængende frugter, så skal de plukkes – her er det vigtigt, at vi alle viser handlekraft.

Et sidste, men meget vigtigt, resultat i APV 2019 er en lille stigning i krænkende adfærd. Det tager jeg meget seriøst, og vil tage problemet op med ledelsen i enhedsadministrationen.

APV rapporterne lægger nu tilgængeligt på AU’s hjemmeside, og jeg forventer, at ledere og medarbejdere lokalt i alle enheder tager dialogen om deres arbejdspladsvurdering, og hvordan man lokalt får arbejdet med de udfordringer undersøgelsen identificerer.

Har du som medarbejder umiddelbare kommentarer til APV 2019, så er du som altid velkommen til at skrive dem i kommentarfeltet nedenfor.

LÆS MERE:

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.