Indlæg

”Du danske Sommer, jeg elsker dig, skønt du så ofte har sveget mig.”

Sådan starter Thøger Larsens gamle sang om den sommer, vi nu alle kan glæde os til. Sangen er ganske vist fra 1920’erne, men den er stadig aktuel med sit budskab om en dejlig og omskiftelig tid, der står for døren. Omskiftelighed kender vi også til på AU, hvor vi skal indrette og tilpasse os for at følge med udviklingen.

Lad mig her op til sommerferien give en ”seksmåneders-prognose” på AU-vejrudsigten og opridse nogle af de centrale områder, vi kommer til at arbejde videre med i efteråret:

AU ønsker at blive endnu mere bæredygtigt, end vi er nu. Det er en stor del af strategiarbejdet, som foregår med AU’s bestyrelse i spidsen i denne tid. I den forbindelse har bestyrelsen bedt om, at vi udarbejder en baseline for universitetets samlede klimaaftryk.

Arbejdet med en baseline vil vi påbegynde efter sommerferien, hvor jeg nu har bedt om, at der udarbejdes et CO2-regnskab i samarbejde med vores tekniske medarbejdere. Her vil vi tage udgangspunkt i den såkaldte GHG-protokol, som er den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for måling af drivhusgasser. Det er en solid metode til kortlægningen, hvor vi blandt andet kan undersøge vores direkte udslip fra egen drift og transport, samt vores indirekte udslip afledt af indkøbt energi i form af hovedsageligt elektricitet eller fjernvarme, og en række andre parametre.

På basis af de faktiske klimamæssige omkostninger kan vi så bedre fokusere vores fælles indsats med at gøre AU endnu mere bæredygtigt gennem f.eks. brug af nye teknologier eller indkøbsstrategier på de områder, hvor vi kan se den største potentielle gevinst.

Et helt andet klimaaftryk, der er meget vigtigt for AU, er arbejdsklimaet. Det fik vi alle en dyb indsigt i takket være forårets APV. Den viste, at stress er et område, der skal arbejdes målrettet med, og at ledelsesudvikling og ledelsestræning er et emne, der fortsat er en vigtig opgave for administrationen. Arbejdet med disse emner skal vi videre med efter sommerferien.

Et sidste nedslag jeg vil gøre i forhold til fremtidsudsigterne er beslutningen om at dele Science & Technology op i to selvstændige fakulteter. Med den beslutning følger der en række forandringer – også for administrationen.

Bestyrelsen godkendte den faglige deling af fakultetet tidligere i juni, og nu kommer arbejdet med den administrative deling af fakultetet, herunder nedsættelse af arbejdsgrupper for hvert af de administrative områder. Der vil blive udarbejdet nogle analyser af, hvordan vi kan sikre en stabil drift og samtidig have åbne øjne for de nye muligheder, der kan vise sig i form af samarbejdsmuligheder og teknologiske løsninger, når vi dykker ned i substansen af arbejdsområder og -opgaver.

Her kan også digitale initiativer vise sig at være gavnlige, som jeg nævnte i sidste måneds blog (link), fordi den overordnede vision for hele digitaliseringsstrategien netop er at udnytte teknologien til at styrke vores organisation og administration.

Der bliver som altid masser at tage fat på efter sommerferien. Men for nu, vil jeg gerne blot ønske jer alle en rigtig god sommerferie – som jeg håber, I vil nyde sammen med venner og familien. Tak for indsatsen her i første halvdel af 2019 – vi ses med fornyede kræfter og energi efter ferien.  

Har du kommentarer eller spørgsmål til ovenstående, så hører jeg som altid gerne fra dig – du kan skrive dine kommentarer til denne email.   

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.