Academic chair: Lars Johannsen

Lektor Lars Johannsen, Institut for Statskundskab: Academic chair for Democracy Knowledge Hub (se PURE-profil)

Hvorfor har du valgt at engagere dig i Circle U.?

Circle U. rummer i mine øjne nogle spændende muligheder for at fremme internationalt samarbejde og opbygge stærke forskningsnetværk på tværs af landegrænser. Samtidig er jeg interesseret i sammenhængen mellem forskningsaktiviteter og undervisning, herunder især at involvere de studerende i aktuel forskning. Her er Circle U. en frugtbar platform.

Som forsker i statskundskab er jeg generelt optaget af demokratiske udfordringer og muligheden for at skabe bæredygtige demokratier. Jeg tror på, at jeg gennem mit engagement i Circle U. kan være med til at oparbejde ny viden om de politiske forhold i Europa og globalt – og skabe gode vilkår for fremtidige forskningsaktiviteter på feltet.

Hvad er dine overordnede mål med projektet?

  • At udvikle AU’s Circle U. Knowledge Hub og det tilhørende forskningsnetværk inden for demokrati, demokratisering og yderligere udvikling og fastholdelse af demokratiet
  • At udvikle uddannelsesprojektet Open School of Public Governance samt at inspirere studerende til at indgå i tværfaglig uddannelse og forskning

Er der nogle særlige faglige styrkeområder blandt Circle U.-partnerne, som gør projektet ekstra interessant og perspektivrigt? 

Jeg ser meget frem til samarbejdet med de andre chairs i Circle U., herunder at udveksle idéer og erfaring samt at formidle viden til offentligheden og planlægge fælles seminarer.

Jeg ser det som en særlig styrke hos partnerne, at de afspejler faglig og metodisk bredde og repræsenterer forskellige problemfelter i kraft af de specifikke udfordringer, hvert land står overfor. Jeg er også glad for, at netværket inddrager ikke-EU-lande.

På hvilke områder bliver det muligt for dine AU-kolleger at engagere sig i projektet?

Som ansat vil man kunne deltage i tværfaglige forskningsnetværk samt den nye Circle U. Knowledge Hub om demokratiske udfordringer, særligt hvis man beskæftiger sig med korruption, bæredygtigt demokrati, demokratisering og ulighed. Måske bliver der også penge til forskningsudveksling.

Det vil også være muligt at bidrage til Open School of Public Governance og til udbuddet af seminarer i Circle U.’s fælles sommerskoler (virtuelt eller gennem udveksling for undervisere) såvel som på Aarhus BSS’ ph.d.-skole. 

Sidst men ikke mindst vil vi have fokus på at etablere et nyt netværk omkring ansøgninger til EU’s Horizon-program. 

På hvilke områder vil AU’s studerende kunne engagere sig i projektet?

Som studerende vil man kunne deltage i undervisningen i Open School of Public Governance såvel som i Circle U.’s fælles sommerskoler, der både vil omfatte virtuel undervisning og udnytte eksisterende samt kommende udvekslingsaftaler. 

Vi satser også på at give de studerende chancen for at involvere sig i aktuel forskning. Hvis vi kan udvikle en model, hvor mindre grupper af studerende på tværs af universiteterne og under ledelse af en vejleder kan gennemføre deres egne forskningsprojekter, vil Circle U. nå nye standarder for studenterinddragelse i forskning og talentudvikling.

Gør du dig nogle tanker om hvordan du vil kunne engagere forskere og studerende i Circle U.-aktiviteter?

Det er stadig meget tidligt i forløbet, og jeg har endnu ikke mødt de andre chairs inden for mit område. Mine indledende tanker går på etableringen af et forskningsnetværk om korruption. Derudover har vi på Institut for Statskundskab en model, som måske kan anvendes som skabelon for studenterdrevet forskning.