Academic chair: Morten Foss

Seniorforsker Morten Foss, iNANO: Academic chair for Student-led Sustainable Innovation (se PURE-profil)

Hvorfor har du valgt at engagere dig i Circle U.?

Det er vigtigt at øge opmærksomheden og generelt at støtte et innovativt mindset hos studerende og især i forhold til bæredygtighed. Jeg har undervist i videnskabsbaseret iværksætteri på iNANO i flere år, og derudover har jeg en baggrund i både erhvervslivet og den akademiske verden. Derfor har jeg kompetencer og interesser, som er i overensstemmelse med målene i dette spændende og lovende netværk i Student-Led sustainable innovation.

Hvad er dine overordnede mål med dit projekt?

I første omgang har jeg fire mål til projektet:

  • Opsætning af en Circle U Challenge case konkurrence. En vigtig opgave vil blive at etablere en »Circle U Challenge« case konkurrence på Aarhus Universitet. Udfordringer fra den virkelige verden vil blive introduceret af eksterne interessenter inklusiv akademiske og ikke-akademiske partnere så som offentlige institutioner (f.eks. hospitaler) og firmaer. Konkurrencen vil blive bredt reklameret for på alle fakulteter og på partneruniversiteterne.
  • Etablering af et Female Founder Netværk. Det er vigtigt at både motivere og øge opmærksomheden blandt kvindelige studerende på mulige iværksætterruter. Vi vil etablere et Female Founder Netværk med det formål at forøge antallet af kvindelige studerende i universitetets iværksætterhuse blandt de syv partnere.
  • Udvikling af et blandet online/fysisk kursus, der fokuserer på bæredygtig innovation og iværksætteri. Baseret på kortlægningen af eksisterende praksis vil der blive udviklet et blandet online/fysisk kursus, der fokuserer på innovation og iværksætteri.
  • Etablering af en »innovationsklinik«. Målet er at bruge innovationsklinikken til at bygge bro mellem de idérige studerende og tech-trans-organisationerne på AU. Som et pilotprojekt har jeg til hensigt at etablere det på iNANO, så jeg selv kan deltage. 

Er der nogle særlige faglige styrkeområder blandt Circle U-partnerne, som gør projektet ekstra interessant og perspektivrigt? 

Flere af Circle U-partnerne har strategiske prioriteter inden for tværfaglig innovation/bæredygtighed. Vidensudvekslingen mellem de syv partnere og uddannelsen af fremtidige innovatorer og ledere har store perspektiver med hensyn til at løse fremtidige udfordringer inden for f.eks. sundhedspleje.

På hvilke områder bliver det muligt for dine AU-kolleger at engagere sig i projektet?

Det bliver helt afgørende at få skabt et samarbejde mellem både AU’s Academic Chairs og kollegaerne på fakulteterne og også med Erhverv og Innovation samt AU’s iværksætterhus The Kitchen.

På hvilke områder vil AU’s studerende kunne engagere sig i projektet? 

AU’s studerende vil have muligheden for at engagere sig i flere af projekterne: både i Circle U. Challenge case konkurrencen, Female Founder Netværket samt ved at melde sig til det kommende kursus, der fokuserer på bæredygtig innovation og iværksætteri.

Gør du dig nogle tanker om, hvordan du vil kunne engagere forskere og studerende i Circle U.-aktiviteter?

Jeg regner med at engagere både forskere og studerende fra partneruniversiteterne i flere af aktiviteterne, især med hensyn til Female Founder Netværket og kurset om bæredygtig innovation og iværksætteri.