Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 30/2011

Aarhus Universitets årsfest 2011

Aarhus Universitet har i dag markeret sin 83-års fødselsdag med en højtidelighed i Aulaen i Aarhus. I den forbindelse hædrede universitetet traditionen tro en række forskere og studerende på forskellig vis.

 

 • Årets æresalumne 2011: Professor, ph.d., Lene Vestergaard Hau.

Lene Vestergaard Hau blev ph.d. ved Aarhus Universitet i 1991 og er siden blevet én af verdens toneangivende fysikere. Med base i det Harvard-laboratorium, som bærer hendes eget navn, har hun i en række opsigtsvækkende forsøg bl.a. formået at bremse og sidenhen helt standse en lyspuls. Lene Vestergaard Hau er tidligere modtager af Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris og Ole Rømer Medaljen, og hun er desuden MacArthur Fellow. Læs mere om Lene Vestergaard Hau

 

 • Aarhus Universitets Jubilæumsfondspriser

Årets to Aarhus Universitets Jubilæumsfondspriser for henholdsvis forbilledlig formidling og den pædagogiske hæderspris er i år tildelt Klaus Grunert og Anne Mette Mørcke fra henholdsvis School of Business and Social Sciences og Health.

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Formidlingspris går til professor Klaus Grunert, der som grundlægger og leder af MAPP Centre for Customer Relations in the Food Sector har givet et markant bidrag til den danske fødevaresektor. Læs mere om Klaus Grunert

Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris gives til lektor, ph.d., Anne Mette Mørcke, der i både igennem sin forskningskarriere og sit arbejde som studieleder har haft stor betydning for udviklingen af lægeuddannelsen på Aarhus Universitet. Læs mere om Anne Mette Mørcke

 

 • Særlig hæder til ph.d.-studerende Dorthe Ravnsbæk

Ph.d.-studerende Dorthe Ravnsbæk fik en særlig hæder i anledning af, at hun tidligere på året modtog den prestigefyldte European Young Researchers’ Award fra Euroscience. Læs mere om Dorthe Ravnsbæk

 

 • Dronning Margrethe II's Rejselegater

I forbindelse med årsfesten uddeler Aarhus Universitet også to Dronning Margrethe II’s Rejselegater til studerende på hhv. Klassisk Arkæologi og Statskundskab. De går i år til ph.d.-studerende Eva Mortensen og kandidatstuderende Ria Kristin Langbehn. Læs mere om rejselegatmodtagerne

 

 • Æresdoktorer

Ved årsfesten modtager årets fire æresdoktorer desuden deres officielle titler. Det drejer sig om:

 


Rektors tale til årsfesten

”Det har været en omfattende og åben udviklingsproces, hvor både medarbejdere, studerende og eksterne eksperter har bidraget konstruktivt. Jeg er alle dybt taknemmelig. Også de engagerede og vidende medarbejdere, som har udtrykt tvivl og bekymring i forløbet. For vi er alle fælles om en brændende kærlighed til videnskaben og universitetet og en begejstring for alt det fantastiske, Aarhus Universitet indeholder. Vi er fælles om en respekt for traditioner og opnåede sejre. Vi er fælles om et indtrængende ønske om at forme universitetet, så fundamentet er sikkert, men så det giver plads til, at kommende generationer også får frihed til nysgerrigt at forfølge deres intuition, så langt talentet rækker”, sagde rektor blandt andet i sin tale til årsfesten.

 • Se eller gense hele talen

 


Millioner på vej til at forbedre studiemiljø

Et godt studiemiljø og faglig trivsel blandt de studerende har meget høj prioritet for Aarhus Universitet. Derfor er der et større millionbeløb på vej til en lang række projekter, som skal sikre en fortsat positiv udvikling for de studerende.

I forlængelse af studiemiljøundersøgelsen 2011 tidligere på året blev der sat mellem 8-10 millioner kr. af til forbedringer, og af 103 ansøgninger til projekter, som skal fremme og forbedre studiemiljøet, har 70 nu fået grønt lys til at gå i gang. Pengene er fordelt efter antal studerende på de enkelte hovedområder, og en del er gået til tværfaglige projekter. Allerede i næste uge får de enkelte ansøgere svar, så projekterne kan realiseres hurtigst muligt.

Der bliver fx givet penge til projekter, der skal give de studerende flere timer til vejledning og løbende feedback og finde metoder til bedre organisering af studietiden. Andre projekter undersøger om brugen af sms kan forbinde geografisk spredte studerende bedre. Der er også projekter med forsøg med e-læringsprojekter, forsøg med apps til smartphones, der forbinder de studerende direkte med underviseren samt tiltag, der er rettet mod at forbinde bachelor- og kandidatniveau bedre.

Pengene går også til foredrag for internationale studerende med det formål at overvinde ensomhed og manglende socialisering, cafemøder der skal hjælpe studerende konkret med kandidatafhandlingen. Der er midler til flere faglige dage for nye studerende, nye mentorordninger, bedre læsegrupper, kurser i studieteknik og planer om spændende ekskursioner og foredragsholdere hentet udefra.

 

 


Aarhus Universitet går frem på QS-ranglisten

 

Aarhus Universitet rykker fem pladser frem og er nu nummer 79 på ranglisten fra QS over verdens bedste universiteter. Det er fjerde år i træk, at Aarhus Universitet opnår en plads blandt de 100 bedste på listen.

QS World University Ranking adskiller sig markant fra de andre anerkendte universitetsranglister ved at vægte subjektive faktorer som universiteternes omdømme meget højt. Omdømmet måles med en international spørgeskemaundersøgelse; dels blandt tilfældigt udvalgte forskere fra hele verden, og dels blandt aftagere. Herudover giver antallet af citationer pr. forsker og antallet af studerende pr. underviser point til ranglisten, lige som også andelen af internationale forskere og studerende har en betydning for universiteternes placeringer.

 

Shanghai-ranglisten, der blev offentliggjort midt i august, inkluderer i modsætning til QS kun en række objektive indikatorer for forskningens kvalitet i form af en optælling af citationer, artikler og priser.  Også her gik Aarhus Universitet frem og er nu placeret som nr. 86.

 

 


Fristen for forslag til nye interdisciplinære centre nærmer sig

 

Den 5. oktober udløber fristen for indsendelse af forslag til nye interdisciplinære centre. Et forslag skal udformes som en kort idéskitse på 3-5 sider, som præsenterer forskningsidéen, det planlagte interdisciplinære samarbejde i centret samt strategien for at realisere planerne. Universitetsledelsen har besluttet at oprette to til fire centre ud fra de indkomne forslag. Centrene kan støttes med op til 25 mio. kr. i en femårig periode.

Alle de indkomne idéskitser vil blive drøftet af dekan Brian Bech Nielsen, der har det tværgående ansvar for forskning i universitetsledelsen, og prodekanerne for forskning fra de fire hovedområder. Herefter vil der blive udpeget en koordinator for hver af de center-emner, som skal udarbejde en egentlig ansøgning. Efter et internationalt review i begyndelsen af det nye år vil universitetsledelsen tage endelig stilling til oprettelse og funding af nye centre.

 • Find mere materiale om de nye interdisciplinære centre på www.au.dk/nyecentre (bl.a. guidelines, skabelon for ansøgning mv.)

 

 

 


Stadig større studiestartsmesse

 

 

 

Interessen for årets studiestartsmesse fra 5.-7. september i Aulaen og Vandrehallen ved Universitetsparken i Aarhus var overvældende. Ca. 10.000 studerende lagde vejen forbi for at samle informationer og få gode tilbud om studier, studieliv osv. – og det er 2.000 flere end sidste år.

Studiestartsmessen trak flere fremtrædende politikere til: statsminister Lars Løkke Rasmussen, klima- og energiminister Lykke Friis, den tidligere Aarhus-borgmester Nicolai Wammen og den nuværende Aarhus-borgmester Jacob B. Johansen.

Det er Studenterrådet ved Aarhus Universitet, der står bag studiestartsmessen i Aulaen og Vandrehallen.


Kalender

 

 • 9. september: årsfest
 • 13. september: septembermøde på Arts
 • 14. september: septembermøde på Science and Technology
 • 14. september: septembermøde på School of Business and Social Sciences
 • 19./20. september: bestyrelsesseminar og –møde
 • 22. september: septembermøde på Health
 • 29. september: HSU-møde

 

Venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 9. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2011 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog