Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2012

APV – to etaper i 2012

I løbet af 2012 vil der blive gennemført både fysisk og psykisk APV på Aarhus Universitet. I første omgang er det den fysiske APV, og senere på året den psykiske.

AU HR gennemfører spørgeskemaundersøgelse til den fysiske APV med størstedelen af medarbejdere i uge 12 og 13 i marts. Spørgeskemaet sendes ud pr. mail. BSS og institutter på ARTS og ST deltager ikke i marts 2012, fordi der stadig er mange lokaleomflytninger i gang. Når de er på plads, vil medarbejderne her blive spurgt til deres fysiske arbejdsmiljø.

Den psykiske APV gennemføres samlet for alle medarbejdere i november.

 


De fire nye formænd for de Akademiske Råd er valgt

Hvert af de fire nye Akademiske Råd har udpeget en formand:

ARTS: Per Stounbjerg, lektor i Nordisk Litteratur, Institut for Æstetik og Kommunikation.

Den 56-årige lektor er uddannet cand.phil. i nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet i 1982. Han har været ansat på universitetet siden 1989 (læs mere).

ST: Marit-Solveig Seidenkrantz, lektor på Geologisk Institut og leder af ”Centre for Past Climate Studies”.

Marit-Solveig Seidenkrantz er 49 år og uddannet maringeolog og mikropalæontolog fra Aarhus Universitet i 1989. Hun har været ansat siden 1996 (læs mere).

BSS: Paul Krüger Andersen, professor på Juridisk Institut.

Den 70-årige Paul Krüger Andersen blev uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet i 1968 og blev i 1971 ansat på det tidligere Handelshøjskolen. Han blev tildelt sit professorat i 1991 (læs mere).

Health: Jens Christian Hedemann Sørensen, koordinerende Klinisk professor for Neurocenteret på Aarhus Universitetshospital.

Dermed er de fire råd nu klar til at tilrettelægge arbejdet med de opgaver, som er defineret i de nye vedtægter. Ifølge dem skal rådene inddrages og have mulighed for at komme med deres vurdering og syn på problemstillinger, inden beslutninger træffes. Herudover skal rådene udpege medlemmer til de nye tværgående fora, der skal rådgive universitetsledelsen om den strategiske udvikling for kerneaktiviteterne forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse.

De nye Akademiske Råd består ud over en formand af både VIP-, ph.d.- og studenterrepræsentanter. Derudover vælges ligeledes repræsentanter for TAP’ere, der skal fungere som observatører.


Udviklingsforløb for ledere er sat i gang

Universitetets institutledere har netop taget hul på et udviklingsforløb, der bl.a. involverer individuel kompetenceudvikling samt fokus på at opbygge netværk, der kan være med til at sikre gode samarbejder på tværs af universitetet.

Forløbet for institutledere er første del af en samlet lederudviklings-strategi, der blev vedtaget i 2009. Strategien omfatter også forløb fra september for videnskabelige mellemledere og institutsekretariatsledere, som inden længe vil modtage flere informationer. Forløb for øvrige ledergrupper påbegyndes i 2013, og desuden afholdes en række fyraftensmøder for administrative ledere allerede i dette forår.

 


Studenterorganisationer inviteret til dialogmøde

Universitetsledelsen har nu inviteret studenterorganisationerne Frit Forum Århus, Studenterlauget og Studenterrådet til dialogmøde om nyhedsformidling, debat og medinddragelse på Aarhus Universitet.

Det sker som opfølgning på det åbne brev, organisationerne sendte til bestyrelsesformand og rektor op til det seneste bestyrelsesmøde.

 


Internationalisering og sprog i centrum ved tilsynsmøde

Sproguddannelser og internationalisering var de særlige temaer på dagsordenen, da det årlige tilsynsmøde med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering blev afholdt i sidste uge.

På mødet drøftede repræsentanter fra universitetsledelsen og AU Strategi den overordnede status for Aarhus Universitets aktiviteter med styrelsen. På vegne af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser skal styrelsen give et samlet billede af AU i den tilsynsrapport, som offentliggøres senere på foråret.

 


Vind billetter til Historiske Talkshows – Århundredets Festival

Hvad ville to af 1700-tallets hovedpersoner fortælle, hvis vi fik dem i tale i dag? Få svaret, når journalist Niels Krause-Kjær vækker livlægen Struensee og finansminister og plantageejer Schimmelmann til live i moderne talkshow, hvor Danmarks historie oprulles i to akter.

Arrangementerne er ”historisk talkshows”, som er et af de mange arrangementer i Århundredets Festival, der den kommende tid skal formidle 1700-tallet på nye måder og i nye perspektiver. Festivalen præsenteres af Folkeuniversitetet i Aarhus i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og en række kulturinstitutioner.

Folkeuniversitetet trækker lod om 20 billetter med ledsager til de historiske talkshows. Skriv en mail til Trine Bang tb@fuau.dk senest mandag 12/3 kl. 11.00 for at deltage i lodtrækningen. Navngiv din mail: KONKURRENCE HISTORISKE TALKSHOWS, skriv dit navn, og hvilken forestilling du ønsker at se:

  • ”Struensee - lykkeridder eller politisk geni?” mandag 12/3 kl. 20-22
  • ”Schimmelmann - humanist eller kynisk finansfyrste?” tirsdag 13/3 kl. 20-22

Begge dage i Lille Sal, Musikhuset i Aarhus.

Universitetets alumnemagasin AUgustus står i øvrigt sammen med Folkeuniversitetet bag tre arrangementer, hvor forskere fra Aarhus Universitet sætter nogle af de store spørgsmål i 1700-tallet til debat i et nutidigt perspektiv.


Dennis Ritter og Jørgen Leth til Kapsejlads

Cykelkommentatorerne Dennis Ritter og Jørgen Leth skal i år levere det lydmæssige bagtæppe, når 12 studenterforeninger kæmper om ”Det Gyldne Bækken” til den årlige Kapsejlads.

Sejladsen foregår vanens tro ved søerne i Universitetsparken. Arrangementet foregår den 3. maj fra kl. 12-17, og der vil efterfølgende være fest i Klubben på Aarhus Universitets afdeling på Fuglesangs Allé 4.

 


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 9. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog