Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 11/2012

12 procent flere kvote 2-ansøgere til Aarhus Universitet

Der er igen i år fremgang i antallet af kvote 2-ansøgninger til Aarhus Universitet. I alt har 12.307 valgt at søge ind på en videregående uddannelse på Aarhus Universitet. Det er en stigning på 12 procent i forhold til sidste år. Samtidig har syv procent flere ansøgere end i 2011 valgt Aarhus Universitet som deres første prioritet.

Oversigten over ansøgninger til de enkelte fag vil være klar ca. 22. marts.

 

Åbent hus var trækplaster

Interessen for AU’s uddannelser afspejles også i det store besøgstal til sidste uges åbent hus-arrangementer i både Herning, Emdrup og Aarhus.

I Herning oplevede man en fremgang i besøgstallet på 23 procent i forhold til 2011, mens 90 besøgende var nysgerrige efter at høre mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesvidenskab alene i Emdrup.

I Aarhus var åbent hus arrangeret i forbindelse med U-days, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner i Aarhus åbnede dørene for offentligheden. Ud af i alt 8.500 U-days gæster, mødte 4.400 op på AU, og især arrangementet i Søauditorierne var et trækplaster. Her kom alene 1.400 på én dag.


AU Fora er klar til at rådgive universitetsledelsen

En række forskere og studerende skal i fremtiden rådgive universitetets ledelse på en ny måde. Det sker i de fire tværgående AU Fora.

For at understøtte de fire kerneaktiviteter etablerer Aarhus Universitet fora for hhv. forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse. Foraene sikrer, at viden fra alle hovedområder bringes i spil i forbindelse med drøftelserne om universitetets udvikling.

Hvert AU Forum består af 20 personer. Dekaner og prodekaner med ansvar for de respektive aktiviteter er fødte medlemmer. Derudover er otte af medlemmerne udpeget af de akademiske råd, mens de resterende er udpeget af universitetsledelsen.

Ud over de interne drøftelser skal AU Fora også være med til at sikre en åben dialog om de fire kerneaktiviteter på tværs af hele universitetet. Foraene kan tage emner op af egen drift eller på opfordring fra dekanen.

Se kommissorier og medlemslister for de fire AU Fora:

 


Nyt mail- og kalendersystem hos alle inden sommer

Alle medarbejdere vil inden sommer have nyt fælles mail- og kalendersystem. For mange vil det nye system ikke være nogen forandring, fordi det nuværende indhold automatisk overføres. Men for de medarbejdere, som bruger First Class, vil det ikke være muligt at overføre indholdet af den eksisterende mailboks. First Class kan derfor fortsat anvendes som arkiv for mail og konferencer.

Uafhængig af denne proces får alle også i løbet af foråret ny mailadresse. AU IT sender en mail til hver enkelt om dette.

 


Administrationen opfordrer til feedback

Udrulningen af nye it-systemer har i den seneste tid givet problemer for nogle af Aarhus Universitets studerende. Nu opfordrer administrationen til at give direkte feedback om tekniske problemer, så de hurtigst muligt kan blive rettet. Samtidig inviteres brugerne også til at komme med generelle forslag til at forbedre it-systemerne.

Konkrete problemer med eksamenstilmelding bør rettes til studiecentrene på de fire hovedområder.


Villy Søvndal debatterede sikkerhedspolitik på Aarhus Universitet

En fyldt Aula lagde i denne uge rammen om et sikkerhedspolitisk debatmøde med udenrigsminister Villy Søvndal.

Inden ministeren indtog podiet, bød dagen på oplæg fra professor Georg Sørensen og lektor Tonny Brems Knudsen. De inviterede publikummet, der bestod af gymnasieelever, studerende og folkeuniversitets-gæster, med på en udenrigspolitisk rejse fra Den Kolde Krig frem til de aktuelle stridigheder i Syrien.
Det gav grundlag for den efterfølgende debat med udenrigsministeren, hvor publikum deltog med skarpe og kritiske spørgsmål til Søvndals nye sikkerhedspolitiske koncept.

 


Ny direktør til universitetets Technology Transfer Office

Aarhus Universitets Technology Transfer Office (TTO) får pr. 1. maj den 44-årige Thomas Tscherning som direktør. Thomas Tscherning har en baggrund inden for videntung innovation og teknologioverførsel fra universiteter som Cornell University, Johns Hopkins University og Harvard University. Thomas Tscherning har specifikt specialiseret sig i at koble den videnskabelige verden med den kommercielle.

Aarhus Universitets TTO skal bidrage til at skabe et af de bedste innovations- og vækstmiljøer i Europa.

 


Kalender

  • 28.-29. marts: ledelsesseminar
  • 2.-3. april: besøg fra University of Helsinki
  • 18.-20. april: EU 2012: Excellence-konference
  • 20. april: Forskningens Døgn
  • 25. april: bestyrelsesmøde (inkl. møde med formænd for akademiske råd)
  • 3. maj: kapsejlads

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog