Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2012

Kommentar til Ombudsmandens afgørelse

Aarhus Universitet har modtaget Ombudsmandens redegørelse vedrørende universitetets håndtering af personalesagen mod Linda Maria Koldau, og den redegørelse kommenterer rektor Lauritz B. Holm-Nielsen på universitetets hjemmeside.


Ny redaktionsgruppe skal styrke strategiarbejdet

 

Hovedområderne og de fire tværgående bånd arbejder i øjeblikket på at samle deres bidrag til Aarhus Universitets nye overordnede strategi, som afløser strategien 2008-2012.

Derfor gennemfører man i den kommende tid decentrale høringer om strategien i eksempelvis akademiske råd, institutfora, studenterorganisationer m.v.

Høringssvarene indgår efterfølgende i arbejdet hos det nyetablerede redaktionsudvalg, som arbejder frem mod et udkast til den endelige strategi. Udvalget består af prodekanerne Berit Eika, Ole Steen Nielsen, Anne Marie Pahuus, Peder Østergaard, Jes Madsen, Kurt Nielsen og prorektor Søren E. Frandsen (fmd.).

Der er endnu ikke sat en endelig deadline for høringerne.

  • Læs mere om strategi 2008-2012


MatchPoints – en attraktiv konference

 

På baggrund af tilbagemeldinger fra årets deltagere på MatchPoints-seminar 2012 og tidligere seminarer i MatchPoints-rækken ser Aarhus Universitet ud til at have skabt en attraktiv konferenceinstitution, som markerer sig stærkt ved at satse bevidst på at have yderst højtkvalificerede keynote speakers inden for det felt, som seminaret har fokus på.

I det netop afholdte seminar om erindringer fra krige, konflikter og kriser var den australske professor og internationale kapacitet i erindringshistorie Alistair Thomson hovedtaler, og derudover havde konferencen syv talere på allerhøjeste internationale niveau . Alistair Thomson er i år distinguished visiting professor på Aarhus Universitet og skal i løbet af året blandt andet give en master class for ph.d.er på universitetet og være hovedtaler ved en konference senere på året.

Alistair Thomson efterfølges af Harvard-sociologen Robert D. Putnam, der har skabt sig et internationalt navn med sin teori om social kapital. Putnam tilknyttes som distinguished visiting professor på Aarhus Universitet i 2013-2015, og allerede ved MatchPoints i maj 2013 vil han være hovedtaler.

Som en del af det årlige MatchPoints-seminar er der også et arrangement rettet mod den brede offentlighed. Det havde igen i år stor opbakning med 200-250 tilhørere.


Kalender

  • 25. maj: møde i Universitetssamvirket
  • 25. maj: prisceremoni Holst-Knudsen
  • 1.-3. juni: The Great Debate
  • 4. juni: Jan Gintberg-show om Aarhus Universitet
  • 13. juni: bestyrelsesmøde
  • 14. juni: sommertale
  • 18. juni: HSU
  • 19.-21. juni: Industrial Technologies

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 21. maj

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog