Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 2/2012

Hurtigt overblik over administrativ støtte

For at sikre medarbejderne på universitetet et hurtigt overblik over de forskellige indgange til universitetets administrative enheder, er der nu udsendt trykte pjecer med kontaktoplysninger på nøglemedarbejdere.

Aarhus Universitets faglige enheder har tilknyttet bestemte administrative medarbejdere, og pjecerne rummer navne og kontaktoplysninger på de personer, der kan hjælpe med alt fra av-udstyr til økonomiopgaver.

Der er i alt udarbejdet 30 forskellige pjecer, som dækker de 26 institutter, samt Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU Herning, iNANO og Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere.

Pjecerne vil løbende blive opdateret på universitetets hjemmeside og rundsendt i nye versioner, hvis der sker ændringer i kontaktforholdene. I løbet af 2012 vil pjecerne blive erstattet af en hjemmeside-baseret version.

 


Dronningens rejselegater udvidet fra to til fire

 

I forbindelse med Hendes Majestæt Dronningens 40-årsjubilæum markerer Aarhus Universitet de tætte bånd mellem Kongehuset og AU ved at udvide Dronning Margrethe den ll’s rejselegat til studerende ved Aarhus Universitet fra to til fire legater.

Dronningens rejselegater blev indstiftet i forbindelse med Dronning Margrethes 70-års fødselsdag og er en gave til regenten fra AU. Hvert legat er på 25.000 kroner og uddeles hvert år i forbindelse med universitetets årsfest.

 


Forskningens Døgn om Europas udfordringer

Forskningens Døgn vil de kommende år tage udgangspunkt i de store udfordringer, vi som samfund står over for både nationalt og globalt. I 2012 bliver omdrejningspunktet de europæiske udfordringer og Forskningens Døgn knyttes dermed til det danske EU-formandskab.

Europas udfordringer er arbejdstitlen for årets arrangement, og AU Kommunikation har nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fire hovedområder. Arbejdsgruppen skal blandt andet finde forskere, der kan byde ind med aktiviteter under temaet. Mulige foredrag og/eller foyeraktiviteter kan allerede nu meldes ind til projektleder Charlotte Boel på mailadressen cbo@adm.au.dk eller tlf. 8715 3038.

På Campus Aarhus bliver Forskningens Døgn holdt fredag den 20. april kl. 13-18 i bygning 1520/1521/1522. På universitetets hjemmeside vil der løbende komme opdateringer om Forskningens Døgn på AU – herunder også AU-arrangementer andre steder i landet.

Den samme fredag vil der er i Søauditorierne være Excellence-konference, en af EU-formandskabskonferencerne.

 


Fratrædelsesreception for Ove Poulsen

Med udgangen af januar 2012 fratræder Ove Poulsen sin stilling, som direktør for Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet. Det markeres med en reception torsdag den 26. januar kl. 13-15. Receptionen finder sted i Shannon-bygningen (bygning 5789), Finlandsgade 24, 8200 Aarhus N

 


Kalender

  • 25. januar: HSU-møde
  • 25. januar: Oplæg til udviklingskontrakt sendes i høring på AU
  • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborgs Universitet
  • 15. februar: AU-høringsfrist for udviklingskontrakt
  • 26. januar: fratrædelsesreception for direktør Ove Poulsen, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet
  • 29. februar: Bestyrelsesmøde

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 13. januar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog