Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 21/2012

Fem nye lovende interdisciplinære forskningscentre

Aarhus Universitet har nu søsat fem nye interdisciplinære centre efter en grundig udvælgelses- og reviewproces. De fem nye forskningsgrupper har fået et økonomisk råderum og forskningsfrihed til at søge nye erkendelser ved at koble fagdiscipliner.

De fem nye centre og centerledere er:

 • Centre for Arctic Research (Centerleder: professor Søren Rysgaard fra Institut for Bioscience)
 • Centre for Integrative Sequencing - iSEQ(Centerleder: professor Anders Børglum fra Institut for Biomedicin – Human Genetik)
 • Centre for Integrated Register-based Research (Centerleder: professor Preben Bo Mortensen fra Institut for Økonomi – Center for Registerforskning)
 • Interacting Minds Centre (Centerleder: professor Andreas Roepstorff fra Institut for Kultur og Samfund – Antropologi og Etnografi)
 • Participatory Information Technology Centre (Centerledere: professor Susanne Bødker fra Institut for Datalogi og professor Kim Halskov fra Institut for Æstetik og Kommunikation – Informationsvidenskab)

Forud for beslutningen om at etablere det enkelte center har der været en omfattende proces for grundigt at vurdere det interdisciplinære potentiale, og alle ansøgninger har været underlagt internationalt peer review.

Hvert center samler forskere fra forskellige hovedområder på Aarhus Universitet, og derudover trækker centrene fra begyndelsen på et internationalt netværk af førende forskere. Forventningen er, at de nye centre inden for en kortere årrække skal kunne markere sig som international førende, og at de vil kunne tiltrække eksterne midler i et betydeligt omfang.


Tilsynsrapport: AU i en god udvikling

Lavere frafald på første bachelor-år, og en højere beskæftigelsesprocent blandt kandidaterne. Det er to af de punkter, hvor Aarhus Universitet får særligt positive tilbagemeldinger i den tilsynsrapport, som blev offentliggjort af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering tidligere på ugen.

Styrelsen konkluderer overordnet, at Aarhus Universitet er ’et velfungerende universitet, der er inde i en god udvikling inden for alle universitetets kerneaktiviteter’.

Det bemærkes, at det i perioden 2007-2010 er lykkedes Aarhus Universitet at sænke frafaldet på første bachelor-år fra 18 til 14 procent, hvor det nationale gennemsnit ligger på 17 pct. Samtidig var 90 pct. af kandidaterne fra AU i beskæftigelse i 2010, mens gennemsnittet for de øvrige universiteter er 88 pct. Derudover er der også positiv omtale af kvalitetsarbejdet og den øvrige indsats på ph.d.-området.

Rapporten har få anmærkninger; herunder at det ikke er lykkedes at skabe balance i forholdet mellem indrejsende og udrejsende udvekslingsstuderende, selvom tallene er i bedring. Særlige temaer i årets tilsynsrapport har været sproguddannelser og internationalisering.


Sommermøde for medarbejdere den 14. juni

Alle medarbejdere er velkomne til sommermødet, der i år afholdes i Søauditorierne torsdag den 14. juni kl. 14-16. Til mødet vil professor Anders Børglum, iSEQ, sammen med professor Søren Rysgaard, Center for Arktisk Forskning, og professor MSO Lotte Meinert, Centre for Cultural Epidemics, dele deres erfaringer med interdisciplinær forskning og diskutere med publikum, hvordan man bedst etablerer forskningssamarbejder på tværs.

Derpå vil rektor Lauritz B. Holm-Nielsen fortælle om indsatsen på universitetets fire kerneområder og give en status på den faglige reorganisering. Det et muligt at debattere fremtidens Aarhus Universitet med universitetsledelsen og de fremmødte kolleger. Lektor Vibeke Lehmann fra Institut for Statskundskab er ordstyrer.

Sommermødet kan også følges på medarbejdere. au.dk og ved en række storskærmsarrangementer på Aarhus Universitets lokaliteter rundt omkring i landet.  Det vil være muligt at stille spørgsmål og deltage i debatten både fra salen og via mail: kommentar@au.dk.

Efter mødet vil der være en forfriskning både i Aarhus og til storskærmsarrangementerne.


Symposium skal styrke internationale forskningsnetværk

Den 6.-7. juni er Aarhus Universitet for første gang vært for det internationale symposium SANORD. SANORD er akronym for Southern Africa-Nordic University Network, og har til formål at styrke samarbejdet mellem universiteter i de to regioner.

Det er tredje gang symposiet afholdes, og man vil denne gang behandle følgende tre emner:

 • University Governance: Building Institutional Capacity for Participation in International Knowledge Networks
 • Synergies in North – South Collaboration: From Bilateral Collaboration to Knowledge Coalitions
 • Tomorrow’s Common Research Priorities for Nordic and Southern African Universities

Læs mere om symposiet


Stor interesse for nye kandidatuddannelser i Kina

Den første optagelsesrunde for de fire nye kandidatuddannelser i det dansk-kinesiske uddannelsessamarbejde, Sino Danish Center, er for nylig afsluttet, og tallene illustrerer en markant øget interesse for at læse i Kina. I alt har 76 danske studerende fra hele landet søgt om optagelse på enten Innovation Management, Water & Environment, Public Management & Social Development og Neuroscience & Neuroimaging, hvoraf sidstnævnte er rodfæstet på Aarhus Universitet. Ud af dem er 53 blevet optaget.  

De kan nu se frem til at blive undervist i den nyeste viden og af de bedste danske og kinesiske forskere på de forskellige områder. De nye kandidatstuderende fordeler sig således:

 • Neuroscience & Neuroimaging: 10
 • Water & Environment: 13
 • Public Management & Social Development: 16
 • Innovation Management: 18

Læs mere om samarbejdet og de fire uddannelser


Fire nye forskerboliger i Ole Rømer Observatoriet

Den 21. juni er der officiel indvielse af den nye observatorievilla i det gamle Ole Rømer Observatorium syd for Havreballeskov, Aarhus.

De nye lejligheder, der er blevet døbt efter de fire astronomer, Aristoteles, Brahe, Copernicus og Keppler, skal fungere som gæsteboliger for udenlandske gæsteforskere ved Aarhus Universitet. Lejlighederne vil blive administreret af Forskningsfondens Ejendomsselskab, på samme måde som gæsteboligerne i Nobelparken.

Samtlige hovedområder og andre, der har kontakt til udenlandske gæsteforskere, er velkomne til at deltage i indvielsen.


Kalender

 • 1.-3. juni: The Great Debate
 • 13. juni: bestyrelsesmøde
 • 14. juni: sommermødet
 • 18. juni: HSU-møde
 • 19.-21. juni: Industrial Technologies

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog