Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 24/2012

Ny udviklingskontrakt er underskrevet

Tidligere på ugen skrev uddannelsesminister Morten Østergaard og bestyrelsesformand Michael Christiansen under på Aarhus Universitets nye udviklingskontrakt.

Dermed har Aarhus Universitet forpligtet sig til at lade sin indsats for forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse måle på tolv forskellige parametre.

Der er især stort fokus på uddannelserne, som er i centrum for seks af målepunkterne. Her er det temaer som studentertilfredshed, beskæftigelsesgrad og gennemførelsestid, der er i spil. Derudover rummer udviklingskontrakten også konkrete krav til bl.a. efter- og videreuddannelse, forskningspublikationer, ph.d.-beskæftigelse og øget samarbejde med det omgivende samfund.

Udviklingskontrakten er gældende med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2012 og frem til 31. december 2014.


Konference gjorde afstanden mellem forskning og industri kortere

Torsdag den 21. juni kunne repræsentanter for de største europæiske industriorganisationer skrive under på en ny deklaration, der foreslår en større satsning på udviklingen af nye innovative teknologer og et tættere samarbejde mellem forskning og industri.

Deklarationen er resultatet af den tre dage lange konference om industriel teknologi, Industrial Technologies 2012, der er arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Spinverse.

Konferencen samlede op til 800 repræsentanter for de europæiske forsknings- og industrimiljøer fra samtlige 27 EU-lande, og præsenterede blandt andet de nyeste teknologiske landvindinger indenfor nano, avancerede materialer og nye produktionsmetoder.

Deklarationen er nu blevet overrakt til EU-kommissionen og skal bidrage til udviklingen af Horizon 2020-programmet.


Rio +20: Universiteter vigtige for grøn økonomi

Stærke partnerskaber mellem myndigheder, industri og universiteter er en nødvendighed, hvis det skal lykkes at gøre Danmark grønnere.

Sådan lød meldingen fra klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard på FN’s store bæredygtigheds-konference i Rio de Janeiro. Her havde dekan på Science and Technology, Brian Bech Nielsen, netop holdt oplæg om

Aarhus Universitets bidrag til at skabe en mere bæredygtig energiøkonomi.

Oplægget var en del af den officielle danske State of Green-stand, som Aarhus Universitet har opstillet i samarbejde med Novozymes, Grundfos, Mærsk, Danfoss og DI. Standen fik tidligere på ugen besøg af blandt andre statsminister Helle Thorning-Schmidt.


Aarhus Universitets bidrag til innovationsstrategi

Aarhus Universitet har indsendt et bidrag til den kommende innovationsstrategi for Danmark. Det er regeringen, der har sat gang udarbejdelsen af den første nationale innovationsstrategi, og Aarhus Universitet vil med sit bidrag opfordre til, at universiteterne kommer til at spille en central rolle – ikke mindst i udmøntningen af den.

Universitetsforskere har helt naturligt styrker i forhold til at gå med i front i forhold til at skabe mere tung videnbaseret innovation i Danmark – både som forskere og som samarbejdspartnere i innovationsprojekter med det omgivende samfund, herunder virksomheder og myndigheder.

Aarhus Universitet tillægger det stor vægt, at der kommer et fælles nationalt fokus på innovation. Det handler ikke kun om at skabe ny viden og få den anvendt, men også i at få skabt endnu skarpere fokus i uddannelserne på udvikling af talent.


Andenplads i Væxtfaktor til AU-forsker

Det blev til en andenplads for AU-forsker og iværksætter Ole Green med virksomheden Webstech i årets Væxtfaktor-finale. Bag Væxtfaktor står Mandag Morgen og DR, hvor finalen blev vist direkte onsdag aften.

Ole Green var med flest sms-stemmer seernes vinderfavorit, men det afgørende udfald af juryens bedømmelse af de tre finalister blev altså en andenplads.

Ole Green har udviklet en særlig sensor, der kan registrere fugt og temperaturer i korn, ensilage og frø og derved forhindre, at fødevareproducenter mister millioner af kroner på grund af forrådnelse. På baggrund af den teknologi har han skabt Webstech, og i den proces har han bl.a. haft et tæt samarbejde med AU's TTO, Agrobusiness Park i Foulum og Østjysk Innovation. På universitetet er Ole Green tilknyttet Institut for Ingeniørvidenskab."


FEAS – 25 år med udvikling af Aarhus Universitet som byuniversitet

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) fejrede onsdag sit 25-års jubilæum. FEAS har været bygherre på bl.a. Nobelparken, dele af Forskerparken på Gustav Wieds Vej og IT-Parken på Katrinebjerg og råder over en ejendomsportefølje med et udlejningsareal på mere end 110.000 m2. Gennem en bevidst strategi for erhvervelse af ejendomme og nybyggeri har FEAS gennem årene været med til at sikre, at Aarhus Universitet i Aarhus har kunnet udvikle sig som byuniversitet. FEAS udlejer også kollegieværelser til internationale studerende og gæsteforskerboliger til internationale ansatte ved Aarhus Universitet.

Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S blev etableret i 1987 med det formål at “erhverve, opføre, udleje og administrere byggeri ... fortrinsvis til brug for forskning eller hermed tilknyttet eller beslægtet virksomhed.”

 


Kalender

  • 11.-15. juli: Euroscience Open Forum 2012

 

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 22. juni 2012

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog