Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 33/2012

Talent fejret til årsfesten

Traditionen tro indledtes årsfesten fredag eftermiddag med en højtidelighed i Aulaen, hvor blandt andre HM Dronning Margrethe og uddannelsesminister Morten Østergaard deltog. Aarhus Universitet brugte lejligheden til at anerkende særligt talentfulde forskere og studerende, der gør en forskel inden for forskning og uddannelse på universitetet. Festtaler og musikalske indslag dannede rammen om dagens pris- og legatoverrækkelser, udnævnelse af æresdoktorer og årets æresalumne.

Årets æresalumne
Titlen som årets æresalumne gik i år til tidligere ambassadør Birgit Storgaard Madsen, der dimitterede fra Aarhus Universitet i 1969 som den første magister i etnografi – i dag kaldt antropologi. Efter en adjunktstilling på AU rejste hun i 1971 til Afrika, hvor hun dedikerede sig til udviklingsarbejde. En passion som i 1994 gjorde hende til den første antropolog i en ambassadørstilling først i Ghana og sidenhen i Indien og Tanzania.

Tidligere udnævnte æresalumner er: HKH Kronprins Frederik, tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, administrerende direktør Nils Smedegaard Andersen samt Harvard-professor Lene Vestergaard Hau.

Jubilæumsfondens forskningspriser for formidling og pædagogik
Årets to Aarhus Universitets Jubilæumsfondspriser gik til professor Tobias Wang og lektor Lone Koefoed.

Professor i zoologi Tobias Wang, Institut for Bioscience – Zoofysiologi, modtog Jubilæumsfondens Formidlingspris for sin evne til at kommunikere komplicerede fysiologiske problemstillinger i et letforståeligt og levende sprog, der formår at engagere publikum uden for den videnskabelige verden.

Lektor Lone Koefoed Hansen var udpeget som årets modtager af Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris for sit bidrag til udviklingen af den innovative humanistiske it-uddannelse Digital Design. Lone Koefoed anerkendes især for sin evne til at forene praksis og teori i undervisningen og inddrage de studerende direkte i aktuelle forskningsprojekter.  

Dronning Margrethe II’s rejselegater
For første gang uddelte Aarhus Universitet fire i stedet for to Dronning Margrethe II’s rejselegater. Antallet af rejselegater blev udvidet i januar som en markering af Dronningens 40-års regentjubilæum. De fire modtagere er:

  • Stud.scient.pol. Kristina Bakkær Simonsen, Institut for Statskundskab
  • Ph.d.-studerende Peter Moe Astrup, Institut for Kultur og Samfund – forhistorisk arkæologi
  • Stud.med. Nina Bjerre Andersen, Institut for Klinisk Medicin
  • Ph.d.-studerende Oleg Sitsel, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, PUMPKIN

De fire studerende modtager hver 25.000 kroner til et studieophold i udlandet.

Fire nye æresdoktorer
Fire fremtrædende internationale forskere fik ved årsfesten tildelt den officielle titel som æresdoktor:

Sportskonkurrencer og musik i Universitetsparken
Mens Aulaen fredag eftermiddag dannede rammen for årsfestens traditionsrige højtidelighed, blev Universitetsparken samtidig omdannet til en stor festlig kulisse for Idrætsdag for Danmarks Største Fredagsbar for de studerende.

Arrangementet, der afholdes hvert år i forbindelse med universitetets årsfest, bød dagen igennem på sportslige aktiviteter samt adskillige koncerter fra flere forskellige scener.  

Fredagsbaren og idrætsdagen arrangeres i et samarbejde mellem Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitets-Sport.

Danske kunstnere sætter musikalsk punktum for årsfesten
En række danske kunstnere sætter punktum for universitetets årsfest i forbindelse med aftensarrangementet i Musikhuset i Aarhus.

Skuespiller Niels Olsen vil som aftenens konferencier dirigere de i alt 2.400 gæster og medarbejdere fra AU igennem aftenens underholdning. Blandt aftenens kunstnere kan nævnes Ida Corr, Anders Blichfeldt og Andrea Pellegrini.


Ny udstilling markerer royalt 50 år

HM Dronning Margrethe II fejrede ikke kun universitetets 84-års fødselsdag, da hun fredag deltog i årsfestens højtidelige begivenhed. Universitetet markerede sammen med HM Dronningen 50-året for hendes studieophold ved Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet har valgt at markere 50-året med en nyopstilling af universitetets etruskiske samling i Antikmuseet. Den vil i løbet af efteråret blive udvidet med genstande fra både Nationalmuseet og Ny Carlsberg Glyptoteket.


Rektor modtager Dannebrogordenens Kommandørkors

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen modtog fredag den 14. september 2012 Kommandørkorset af Dannebrog. Det blev overrakt af uddannelsesminister Morten Østergaard.

Kommandørkorset udgør en af Dannebrogordenens 5 klasser og tildeles danskere og udlændinge, der har ydet en særlig indsats for danske interesser.
Dannebrogordenen blev stiftet i 1693 og ændret og udvidet i 1808.

Det er ministeriernes departementschefer, der indstiller til Hendes Majestæt Dronningen.


Flere ERC Grants til AU-forskere

European Research Council har udvalgt endnu tre forskere fra Aarhus Universitet som modtagere af ERC Grants i år. Det er professor Jens-Christian Svenning, lektor Hans Fynbo og lektor Thomas Bataillon.

Professor i biologi Jens-Christian Svenning fra Institut for Bioscience - Økoinformatik og Biodiversitet har fået et såkaldt European Starting Grant på 1,5 millioner euros til et forskningsprojekt, der skal undersøge globale årsagssammenhænge, der måske kan løfte sløret for, hvordan fremtidens natur kommer til at se ud.

Endnu et ERC Starting Grant på 1,5 millioner euros fra ERC går til lektor Hans Fynbo, kernefysiker fra Institut for Fysik og Astronomi. Bevillingen skal bruges til at forske i processer, der foregår i løbet af en stjernes liv og død, nøglen til at forstå grundstoffernes oprindelse.

Desuden har lektor Thomas Martin Bataillon, evolutionsbiolog på Aarhus Universitets Center for Bioinformatik (BiRC), fået et ERC Consolidator Grant. Det er bevilget til et femårigt forskningsprojekt, som skal forsøge at skabe større sammenhæng mellem de evolutionsmodeller, der udspringer af laboratorie-eksperimenter, og den ”virkelige” evolution ude i naturen.

For to uger siden blev det offentliggjort, at også Professor MSO ved Institut for Uddannelse og Pædagogik Mads Meier Jæger har fået et ERC Starting Grant 2012.

Der i alt fem forskellige ERC Grant-typer.


Øget forskningssamarbejde med Sydkorea

Aarhus Universitet har underskrevet et såkaldt Letter of Intent med det sydkoreanske KOPRI, Korea Polar Research Institute. Ud af det skal vokse et tættere forskningssamarbejde mellem de to landes polaraktiviteter.

KOPRI’s præsident dr. Hong Kum Lee og dekan Brian Bech Nielsen underskrev aftalen søndag den 9. september i Ilulissat i Grønland. DR. Hong Kum Lee var i Grønland i forbindelse med den sydkoreanske præsident  Lee Myung Bak officielle besøg i Grønland.  I Ilulissat mødtes sydkoreanerne med den danske delegation, herunder HKH Kronprins Frederik og miljøminister Ida Auken.

Aftalen giver KOPRI og Aarhus Universitet adgang til hinandens forskningsinfrastruktur i Arktis og Antarktis og skal danne grundlag for udvikle forskningssamarbejde parterne imellem.


AU fortsat i top 100 på ny QS-ranking

Aarhus Universitet har bevaret sin placering i top 100 på den nye universitetsrangliste fra rankingbureauet QS. Universitetet går frem på de fleste af listens indikatorer, men går alligevel samlet set 10 pladser tilbage fra nr. 79 i 2011 til nr. 89.

Ranglisten er bygget op om seks indikatorer; eksempelvis antal citationer, antal internationale studerende, samt universitetets omdømme hos andre forskere.
Aarhus Universitets samlede score er forbedret siden 2011, og antallet af citationer er gået frem med 15 % siden 2011, ligesom der også er sket en stigning i antallet af forskere og studerende. Andre universiteter er dog gået mere frem, hvorfor Aarhus Universitet samlet set rykker ti pladser tilbage på den nye rangliste.

  • Læs mere om QS-rankingen

Særforelæsning af amerikansk ambassadør

Fredag den 14. september gav Laurie S. Fulton, amerikansk ambassadør i Danmark, en forelæsning på Institut for Statskundskab om det forestående amerikanske valg og valgets betydning for amerikansk udenrigspolitik især med henblik på forholdet til EU.


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 14. september