Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2012

Tre arktiske dage skyder nye forskningsaktiviteter i gang

Aarhus Universitet har den forgangne uge markeret sig på den arktiske forskningsdagsorden med arrangementer, der tilsammen gav slagstyrke til det videnskabelige engagement og potentiale i området.

Fredag blev det interdisciplinære forskningscenter, Arctic Research Center, indviet med taler og forskningsoplæg, der betonede centerets ambitioner om nye forsknings- og uddannelsesaktiviteter samt et styrket internationalt samarbejde.

Det nye center forventes ikke mindst at bidrage væsentligt til opbygning af viden om konsekvenserne af råstofudvinding i Arktis. Dette var desuden temaet for mandagens Polarforskerdag. Her var i alt 200 forskere, politikere, administratorer og industrifolk samlet for at afklare muligheder ved udvinding af mineraler og olie med respekt for det grønlandske samfund, dyreliv og miljø.

Mandag aften gav tre af centerets forskere endvidere smagsprøver på arktisk forskning og udfordringer på de Offentlige Foredrag på Aarhus Universitet, hvor mere end 1000 interesserede tilhørere var mødt op.

De tre dage blev rundet af med et viden- og erfaringsudvekslingsmøde i Arktisk Råd tirsdag, hvor blandt andre Danmarks arktiske ambassadør, det grønlandske og færøske selvstyre  og repræsentanter fra en række arktiske forskningsinstitutioner sammen lagde grobunden for en styrket intern forskningsalliance i forhold til dataindsamling og logistik.


Nyt interdisciplinært center styrker registerbaseret forskning

Den registerbaserede forskning får styrkede ressourcer, når Aarhus Universitet på fredag indvier et nyt interdisciplinært forskningscenter, Centre for Integrated Registerbased Research at AU (CIRRAU).

Med CIRRAU ønsker Aarhus Universitet at styrke det arbejde, som Center for Registerforskning har været ansvarlig for siden 2001, ved at udvide adgangen til nye og flere datatyper fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen, Danmarks Statistik og miljødatabaser. Derved bliver det fremover nemmere for både økonomi-, sundheds- og naturvidenskabelige forskere at kombinere forskellige datasæt på nye måder.

Det nye center er stiftet i et samarbejde mellem de tre hovedområder Health, BSS og ST og er et resultat af den styrkede interdisciplinære satsning på Aarhus Universitet.


Debat om digital eksamen ved Aarhus Universitet

Sidste uges nyhedsbrev fra universitetsledelsen omfattede blandt andet omtale af et netop afsluttet pilotprojekt, der skal være med til at digitalisere aflevering og bedømmelse af skriftlige eksamensopgaver.

Aarhus Universitet har i øjeblikket gang i to digitale eksamensprojekter, ”Pilotprojekt om digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver” og ”Digital stedprøve”, der skal medvirke til, at universitetet kan overgå til fuldt digitale eksaminer senest med udgangen af 2013. De projekter er i den efterfølgende debat blevet blandet sammen, derfor ligger der nu en kort redegørelse på hjemmesiden.


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 27. september