Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2012

10 AU-forskere modtager forskerpriser fra Sapere Aude

10 AU-forskere var blandt modtagerne, da Det Frie Forskningsråd (DFF) i denne uge uddelte dette års Sapere Aude-bevillinger fra programmets trin 2 og trin 3.   

Det er første gang, DFF uddeler midler fra programmets trin 3, målrettet topforskere, og blandt årets syv modtagere kvitterede de to AU-professorer Bjørk Hammer (iNANO) og Søren Riis Paludan (Institut for Biomedicin) for hver cirka 12 mio. kr. til at finansiere et nyt forskningsprojekt over fem år.

Ud over de to professorer modtog otte andre forskere hver et beløb på mellem 6,2 og 7 mio. kr. fra programmets trin 2.

I alt noterer de 10 AU-forskere sig for en andel på 79 mio. kr. ud af den samlede bevillingssum på 210 mio. kr.

For nylig uddelte DFF desuden midler til forskningsprojekter inden for de fire kategorier Teknologi og Produktion (FTP), Sundhed og Sygdom (FSS), Natur og Univers (FNU) og Samfund og Erhverv (FSE). Blandt modtagerne var 40 AU-forskere. De fordeler sig på følgende kategorier:

Ansøgningsfrister
Der er i øvrigt nye ansøgningsfrister til Det Frie Forskningsråd i efteråret:

  • Teknologi og Produktion: den 5. november 2012 kl. 22.00
  • Sundhed og Sygdom: den 8. november 2012 kl. 22.00
  • Samfund og Erhverv: den 30. oktober 2012 kl. 22.00
  • Natur og Univers: den 29. oktober 2012 kl. 22.00
  • Kultur og Kommunikation: den 2. november 2012 kl. 22.00


Kinesisk hæder til AU-professor

Professor Flemming Besenbacher har netop modtaget den kinesiske venskabspris, The Chinese Friendship Award, for sit mangeårige forskningssamarbejde med kinesiske universiteter.

Prisen blev overrakt i forbindelse med en højtidelig ceremoni, hvor de kinesiske parti- og statsledere deltog.  Den uddeles årligt til 40 udenlandske eksperter for deres bidrag til Kinas sociale og økonomiske udvikling.


Aarhus Universitet går frem på THE-ranking

På den nye universitetsrangliste fra Times Higher Education rykker Aarhus Universitet ni pladser frem til en placering som nr. 116.

Aarhus Universitet er dermed rangeret som nr. 43 i Europa og som det femtebedste universitet i Norden efter Karolinska, Lund, Uppsala og Helsinki.

THE-ranglisten, der udkom første gang i 2010, er domineret af USA, som har syv universiteter i top-10 og 76 universiteter i top-200.

Metoden bag ranglisten er bygget op om 13 indikatorer inden for kategorierne forskning, undervisning, internationalisering og samarbejde med erhvervslivet. Blandt andet gennemføres årligt en undersøgelse af universiteternes omdømme inden for forskning og undervisning, ligesom forskningens gennemslagskraft i form af citationer giver points på ranglisten.


BSS får visuel særidentitet af hensyn til akkreditering

Universitetsledelsen har givet grønt lys til, at Business and Social Sciences af hensyn til hovedområdets internationale akkrediteringer kan benytte en særlig visuel identitet, som skal styrke hovedområdets profil.

Baggrunden for den visuelle særidentitet er alene at understøtte det igangværende arbejde med at opnå nye og fastholde de allerede eksisterende internationale akkrediteringer inden for "Management and Business Administration" – EQUIS, AACSB og AMBA.

For yderligere at styrke BSS’ profil som en bred business school har Universitetsleden samtidig givet lov til at benytte det fulde navn ”School of Business and Social Sciences”. De korte udgaver ” Business and Social Sciences” og ”BSS” kan i visse sammenhænge dog fortsat bruges.

AU KOM arbejder i øjeblikket på en implementeringsplan for, hvordan den særlige identitet vil komme til udtryk. Der vil samtidig blive udarbejdet retningslinjer for, hvornår det fulde navn skal benyttes, og hvornår de korte udgaver af navnet kan bruges.

Alle spørgsmål til særidentiteten og navnet skal rettes til:
Kommunikationschef Aase Bak eller projektleder Lillian Hasslund, AU KOM BSS.


Arkitekturpris til ny AU-bygning

Den nye S-bygning på Business and Social Sciences har fået Aarhus Kommunes Arkitekturpris 2012.

Det skete ved en uddeling på Aarhus Rådhus i forbindelse med Arkitekturens Dag den 1. oktober.

Bedømmelseskomitéen har blandt andet fremhævet bygningens betydning for studiemiljøet og sammenhængen med det øvrige Campus Aarhus.


Nye europæiske visioner for forskeruddannelsen

I september afholdt Aarhus Universitet sammen med Edinburgh University et møde, 'High Level Dialogue: Excellence in European Doctoral Training', hvor en række politiske og faglige aktører fra Europa diskuterede rammer for forskeruddannelsen i Europa.

Deltagerne var enige om, at der i højere grad skal fokuseres på at udvikle den enkelte ph.d.-studerendes forskertalent ved at styrke den personlige såvel som den faglige udvikling under hele uddannelsen.

Mødet i Aarhus markerede starten på en debat om excellence i forskeruddannelsen, som vil fortsætte i 2013 i Edinburgh.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 4. oktober 2012