Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 41/2012

Strategi i høring

Et udkast til Aarhus Universitets strategi for 2013 til 2020 blev i går sendt i høring. Høringsparterne er de akademiske råd, de fire tværgående fora, hovedsamarbejdsudvalget samt universitetets studenterpolitiske organisationer.

Udkastet til den kommende strategi er en fokusering og skærpelse af AU’s igangværende kurs. Grundlaget for udkastet er et omfattende strategiarbejde på institutter, hovedområder og i de tværgående kerneaktiviteter for forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Strategien for 2013 til 2020 kommer til at sætte de overordnede rammer for det konkrete strategiarbejde. Den skal efterfølgende foldes ud med respekt for den forskellighed, der også karakteriserer Aarhus Universitet. Når strategien er endeligt vedtaget, vil den blive udmøntet i handleplaner i et samarbejde mellem ledere og medarbejdere til implementering i det daglige arbejde med at indfri Aarhus Universitets vision for 2020.

Høringsfasen slutter den 14. december 2012. Herefter vil bidragene blive taget med ind i den sidste fase af processen - en revidering af udkastet, som skal munde ud i den endelige strategi. Den skal fremlægges til vedtagelse i bestyrelsen den 27. februar 2013. 

Eventuelle spørgsmål vedr. strategiprocessen og -indholdet kan rettes til prorektor Søren E. Frandsen på sef@adm.au.dk eller 87152032.

 


Finanslov giver handlemuligheder

I skrivende stund regnes der på finanslovsaftalen for 2013 mellem Regeringen og Enhedslisten - og hvordan den konkret vil påvirke Aarhus Universitet. Det er opløftende, at forligspartierne fastholder basismidlerne til universiteterne på 2012-niveau midt i en sparetid. Sammenholdt med forligspartiernes udmøntning af forskningsreserven på 770 mio. kr. (læs mere i nyhedsbrev nr. 40) udgør forskningsbudget i 2013 20,2 mia. kr. svarende til 1,07 procent af BNP. Dermed efterlever Danmark Barcelona-målsætningen om, at det offentlige skal investere mindst én procent af BNP i forskning og udvikling (FoU). I alt har Danmark forpligtet sig til at investere tre procent af BNP i FoU. 

Finansloven for 2013 er en tillidserklæring til universiteterne og en markering af, at forskningsbaseret vidensopbygning og -deling er helt afgørende for at sikre samfundets  udvikling, vækst og velfærd.

En anden meget vigtig faktor er, at basismidlerne nu fordeles for en periode på tre år. Tidligere opererede med etårige forlig, der i realiteten betød, at AU måtte opbygge en passende egenkapital for at imødegå evt. udsving i bevillingerne. Nu hvor basismidlerne for de næste tre år forbliver på 2012-niveau, er der skabt ro om behovet for egenkapital. Det gør det lettere at fastholde og udvikle de strategiske satsninger inden for forskning, uddannelse, talent og viden.

 


Stor opmærksomhed om EU-budgetforhandlinger

Der er høje forventninger til EU’s stats- og regeringschefer, når de i næste uge drøfter EU’s budget 2014-2020.

I den forbindelse har både European University Association (EUA) og Euroscience hver især sendt et åbent brev til forhandlerne, der mødes i Bruxelles den 22. og 23. november.

De gør begge opmærksom på, at investering i forskning, uddannelse og innovation er nødvendig for at bevare Europas konkurrencedygtighed, og udtrykker støtte til EU-Kommissionens og EU-Parlamentets forslag til Horizon 2020 og det nye Erasmus For All-program.

Euroscience opfordrer desuden politikerne til at gøre tale til handling og foreslår at øge det nuværende budget med fem millioner euros ved at skære tilsvarende i landbrugsstøtten.

Lauritz B. Holm-Nielsen er henholdsvis præsident i Euroscience og vicepræsident i EUA.

42 Nobelpristagere, heriblandt professor Dale T. Mortensen fra Aarhus Universitet, og fem vindere af Fields Medaljen har i Financial Times fået optaget et åbent brev til stats- og regeringscheferne, hvor de gør rede for, at øgede investeringer er nødvendige.


AU står bag stor event om mediearkitektur

I går aftes åbnede blandt andre Kulturminister Uffe Elbæk og AU’s prorektor Søren E. Frandsen konferencen Media Architecture Biennale 2012, som de næste to dage samler forskere, arkitekter, designere og erhvervsaktører for at diskutere fremtidens mediearkitektur.

Formålet med konferencen er at undersøge, hvordan teknologi, kunst og arkitektur kan forenes, og der vil den næste måned blive udstillet op til 60 eksempler på, hvordan byens pladser og bygningsfacader kan bruges som medier for interaktion og oplevelser.

AU’s nye interdisciplinære forskningscenter, PIT, er hovedaktør bag konferencen, og står blandt andet bag den digitale udstilling, City Bug Report, som vil forvandle Rådhustårnet til en interaktiv platform for byens borgere.

Samtlige udstillinger er gratis og kan opleves fra den 15. november-15. december på Godsbanen.


Langt flere ph.d.-studerende samarbejder eksternt

Smartphones, der skal hjælpe fødende kvinder i Ghana. Ny viden om, hvad der får it-projekter til at lykkes i en organisation. Det er blot to af overskrifterne på erhvervs-ph.d.-projekter fra Aarhus Universitet, som nu ser dagens lys efter at være blevet godkendt af Styrelsen for Forskning og Innovation.

I alt har styrelsen i denne runde godkendt ni projektforslag med udgangspunkt i Aarhus Universitet og en ekstern partner, mens to har fået en betinget godkendelse. Otte af projekterne sker i samarbejde med den private sektor, og tre gennemføres i offentligt regi.

Erhvervs-ph.d.-ordningen er dog langtfra den eneste form for samarbejde mellem ph.d.-studerende og eksterne partnere. Og opgørelser viser, at tværgående samarbejde bliver mere og mere udbredt.

I 2011 havde 1.456 ph.d.-studerende – næsten tre fjerdedele af alle ph.d.-studerende på Aarhus Universitet – hel eller delvis finansiering fra en ekstern partner.

Det er et markant spring fra 2010, hvor godt halvdelen af alle AU’s 1.822 ph.d.-studerende helt eller delvist blev finansieret af eksterne midler.


God idé gav Lærebogspris

Et forslag til en ny bog om kognitionspsykologi har indbragt Simon Nørby, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Lærebogsprisen2012.

Prisen, der uddeltes af forlaget Samfundslitteratur på dette års BogForum, deles med Maria Nørby fra Københavns Universitet.

Lærebogsprisen belønner de bedste forslag til lærebøger inden for alle fagområder på lange og mellemlange videregående uddannelser og efteruddannelser.

I 2011 gik Lærebogsprisen til en gruppe AU-forskere for et forslag til en bog om fiktionalitet.


Kalender

 

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 16. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog