Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 44/2012

Universiteter stiller krav til ny akkrediteringslov

Det vil være et skridt i den rigtige retning, hvis man erstatter uddannelsesakkreditering med institutionsakkreditering; men kun hvis det sker på de rette betingelser. Sådan lyder i store træk svarene fra de danske universiteter i den høring om en ny akkrediteringslov, som blev afsluttet tidligere på ugen.

Der er bred enighed om, at institutionsakkreditering er at foretrække frem for det nuværende system. Men både Aarhus Universitet og de øvrige universiteter peger på, at den model, som Uddannelsesministeriet har foreslået, risikerer at modarbejde intentionen om at mindske bureaukratiet og øge universiteternes frihed.

Ministeriets forslag om at indføre prækvalifikation af nye uddannelser er én af de ting, universiteterne problematiserer. Høringssvaret fra Aarhus Universitet påpeger i den sammenhæng, at Danmark i en europæisk undersøgelse kun ligger på en 18. plads ud af 29, når det gælder akademisk autonomi på uddannelsesområdet. Det foreslås i stedet, at universiteterne i større omfang skal tage også det økonomiske ansvar i forbindelse med igangsættelsen af nye uddannelser.

Ministeriet inddrager høringssvarene i forhandlingerne på Christiansborg. Et endeligt lovforslag forventes fremlagt i februar 2013.


APV: Højere svarprocent end i 2009

Center for Uddannelse og Læring afsluttede i denne uge indsamlingen af svar til den psykiske APV.

Den endelige rapport offentliggøres i februar 2013, men foreløbig står det klart, at svarprocenten i årets undersøgelse er høj. I alt 82,5 procent af de fuldtidsansatte medarbejdere har denne gang deltaget i den psykiske APV, hvilket er fem procentpoint mere end i 2009.

APV-undersøgelsen omfattede også en række spørgsmål særligt rettet til deltidsmedarbejdere (både DTAP og DVIP). Der kommer derfor en særskilt afrapportering til deltidsgruppen i den endelige rapport til februar.


Officiel indvielse af iSEQ

Fredag den 7. december 2012 er der officiel indvielse af Aarhus Universitets interdisciplinære center, iSEQ.

iSEQ’s overordnede formål er at anvende og integrere nye sekventeringsteknologier til at opnå en bedre forståelse af de komplekse molekylære systemer, der styrer biologiske funktioner og påvirker udviklingen af sygdomme.

iSEQ bygger bl.a. på tæt samarbejde med Beijing Genome Institute (BGI), core-center for sekventering ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitetshospital i Skejby og den nationale supercomputer- og bioinformatikplatform ”Genome Denmark”. Sidstnævnte er under etablering ved Aarhus Universitet i samarbejde med andre danske universiteter og en række virksomheder, herunder BGI Europe. ?

I forbindelse med indvielsen er der tiltrædelsesforelæsning af professor Wang Jun, som er adjungeret professor ved Aarhus Universitet og professor ved og direktør for BGI.

ISEQ blev søsat i sommer og ledes af professor Anders Børglum.


AUH kåret til landets bedste universitetshospital

Aarhus Universitetshospital er igen i år kåret til landets bedste af nyhedsmediet Dagens Medicin.

Ud af 35 specialer fik AUH 28 førstepladser. Og de resterende specialer er alle i top tre.

Forklaringen på AUH's succes er ifølge chefredaktør Kristian Lund fra Dagens Medicin den særlige Aarhus-konstruktion, hvor forskning og behandling går hånd i hånd.


Temaside om ledelsesseminaret

UNIvers lavede videointerviews og reportage, da ledelsen i sidste uge mødtes på Sandbjerg for at drøfte aktuelle udfordringer og muligheder på Aarhus Universitet. Det ligger nu samlet på en temaside på hjemmesiden.

Her kan man bl.a. læse fire institutlederes bud på, hvilke ønsker og visioner de har for institutternes rolle og ansvar, samt se et videointerview med rektor Lauritz B. Holm-Nielsen.


Niels Halberg ny direktør for DCA

Niels Halberg overtager fra årsskiftet direktørposten i DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug. Han er tidligere seniorforsker og har siden 2007 været leder for ICROFS – Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. Niels Halberg bevarer samtidig stillingen som centerleder ved ICROFS.

Jørgen B. Jespersen, der har været konstitueret direktør for DCA siden etableringen i juli 2011, tiltræder den 1. januar som særlig rådgiver for dekan Brian Bech Nielsen.

DCA koordinerer forskningsbaseret myndighedsrådgivning og videnudveksling på vegne af den jordbrugs- og fødevareforskning, som foregår ved en række af AU’s institutter. ICROFS initierer og koordinerer forskning i økologisk jordbrug.


Peter Munk Christiansen ny forskningsrådsformand

Professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, er udpeget som ny bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd fra 1. januar 2013.

Det er uddannelsesminister Morten Østergaard, der har peget på Peter Munk Christiansen som efterfølger til Jens Christian Djurhuus, der har beklædt posten siden 2007.

Peter Munk Christiansen har igennem fire år været formand for Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv.

Danmarks Grundforskningsfond får ligeledes ny formand fra 1.januar 2013. Her er Liselotte Højgaard udpeget til at erstatte Klaus Bock.


Stor anerkendelse til AU-professor

Professor Karl Anker Jørgensen, Institut for Kemi , modtog i denne uge Direktør Ib Henriksens Fonds Forskningspris på 250.000 kroner. Prisen blev overrakt ved en ceremoni onsdag den 5. december.
 
Det er 27. gang, fonden uddeler prisen, der blev stiftet i 1986 for at anerkende topforskere, der har skabt  opsigtsvækkende forskningsresultater. Af tidligere prismodtagere kan nævnes AU-æresalumne i 2011, professor Lene Vestergaard Hau.


24 forskerfacts om julen

Hvordan så julestjernen egentlig ud? Hvornår blev Jesus født? Hvordan fletter man sit navn ind i et julehjerte?

Alt det og meget mere kan du få svar på i Aarhus Universitets webjulekalender, som hver dag giver et interessant forskerfact om denne højtid. 

Du kan se julekalenderen på AU’s Facebookside eller på den særlige julekalenderhjemmeside, hvor du også kan abonnere på kalenderen, så du får dagens låge direkte i din mailboks. 


Kalender

Med venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 7. december 2012

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog