Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 45/2012

Juletale og budget tilgængelig på nettet

Universitetsledelsen inviterer alle medarbejdere til et uformelt julearrangement onsdag den 19. december.

Her vil rektor Lauritz B. Holm-Nielsen se tilbage på det forgangne år og frem mod 2013. Talen optages på video og gøres efterfølgende tilgængelig på medarbejdere.au.dk for dem, der ikke kan være til stede.

Samme dag skal Aarhus Universitets bestyrelse godkende budgettet for 2013. Det endelige budget bliver ligeledes tilgængeligt på medarbejdere.au.dk.

Julearrangementet finder sted i nye rammer i Stakladen, Nordre Ringgade, Aarhus C kl. 15-17. Der vil blive serveret æbleskiver og glögg.


56 akutjob til Aarhus Universitet

Regeringen har sammen med DA, KL, Danske Regioner og Finansministeriet den 24. oktober 2012 indgået en aftale om at oprette 1.200 akutjob frem til 1. juli 2013.

Målet er at hjælpe ledige, der i perioden 1. oktober 2012 til 1. april 2013 har tre måneder eller mindre tilbage af dagpengeperioden, samt personer, der frem til 1. juli 2013 opbruger den samlede dagpengeperiode og fortsat er ledige.

Uddannelsesministeriets samlede kvote er på 295 akutjob, og heraf er AU’ s andel 56 akutjob. Som universitet skal AU selv afholde udgifterne til oprettelse af akutjob. Samtidig forventes det, at ministeren får bemyndigelse til at omfordele bevillinger, hvis der er institutioner, der enten ikke opfylder den tildelte kvote eller overopfylder den tildelte kvote.

Ansættelsesperioden skal være minimum 13 uger, og det anbefales, at akutjob besættes med mindst 25 timer ugentligt. Der kan principielt opslås akutjob inden for alle stillingstyper, men da der skal være et realistisk match fra stillingen til målgruppen af langtidsledige, skal der især rettes fokus på TAP-stillinger. I forhold til VIP-stillinger forventes det kun at være stillingstyper som videnskabelig assistent og deltidslærerstillinger, som kan blive aktuelle som akutjob.

Akutjob-ordningen skal drøftes på HSU-mødet den 18. december.


Kalender

  • 18. december: Møde i Hovedsamarbejdsudvalget kl. 12
  • 19. december: bestyrelsesmøde kl. 10.30
  • 19. december: rektors juletale kl. 15

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog