Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 46/2012

Aarhus udpeget til at huse nationalt kræftcenter

Et enigt internationalt ekspertpanel peger på Aarhus som det bedste sted at placere et nationalt center for partikelterapi til kræftpatienter.

Det kunne Sundhedsministeriet i går offentliggøre, og dermed slutter en lang ansøgningsproces for Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital (AUH) og Aarhus Universitet. Panelets beslutning betyder, at Aarhus bliver vært for et nationalt center for partikelterapi, der kan levere en mere præcis og skånsom behandling af kræftpatienter. Den første patient vil kunne blive behandlet med partikelterapi i Danmark i 2017.

Der er samtidig et stort forskningspotentiale i partikelterapicenteret, som skal ses i lyset af, at partikelacceleratoren Astrid 2 blev indviet på Aarhus Universitet tidligere på året, og at AU og AUH har ansat internationale eksperter i medicinsk fysik.


Ny innovationsstrategi har betydning for hele universitetet

Regeringen er i dag kommet med et udspil til en ny national innovationsstrategi.

Et meget vigtigt led i den kæde er de danske universiteter, så afgørende viden og kompetencer fra universiteter kan komme ud at arbejde i den private og offentlige sektor. Men der er i det hele taget lagt op til, at innovation skal tænkes ind i alle universitetets kerneaktiviteter - forskning, uddannelse, talentudvikling og videnudveksling.

Innovationsstrategien lægger desuden op til en forenkling af bevillinger og råd. Et nyt slagkraftigt råd med et budget på 2,2 mia. kroner vil få en helt central betydning.


Budgettet for 2013 godkendt

Bestyrelsen vedtog den 19. december budgettet for 2013.

Universitetet står overfor en række faglige og administrative udfordringer som kræver fortsatte investeringer. Derfor er det besluttet at foretage et træk på egenkapitalen, som vurderes rigelig stor til sikring af universitetets økonomi, ikke mindst på baggrund af den budgetsikkerhed, som Finansloven for 2013 giver i form af sikring af basisbevillingerne tre år frem.

Budgettet for 2013 er på 6,443 mia. kr med et budgetteret underskud på 81 mio. kr.

I 2014 budgetteres med et underskud på 60 mio. kr., mens resultatet er i balance fra 2015.


To nye medlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse

Steen Riisgaard og Heidi Klokker Andersen indtræder den 1. februar 2013 i Aarhus Universitets bestyrelse, hvor de afløser direktør Lars Rohde og studerende Karen Marie Kjeldsen.

Steen Riisgaard er administrerende direktør i Novozymes, bestyrelsesformand i Verdensnaturfonden Danmark, samt næstformand i bestyrelserne for blandt andet Egmont Fonden og Rockwool International. Han blev på gårsdagens bestyrelsesmøde godkendt som afløser for Lars Rohde, der har valgt at trække sig fra Aarhus Universitets bestyrelse, når han tiltræder som direktør for Danmarks Nationalbank.

Statskundskabsstuderende Heidi Klokker Andersen er stemt ind som ny repræsentant for de studerende. Hun har været aktiv inden for studenterpolitik siden 2009 og er samtidig medlem af AU Forum for uddannelse. Der var genvalg til Benjamin Bilde Boelsmand, som er den anden studenterrepræsentant i bestyrelsen.


Udkast til strategi 2013-2020 ind i ny fase

Høringen om Strategi 2013-2020, der sluttede den 14. december, førte til mange gode, interessante og konstruktive input, som også Aarhus Universitets bestyrelse er blevet præsenteret for på dens møde den 19. december.

Med udgangspunkt i de mange input vil universitetsledelsen nu arbejde videre med færdiggørelsen af Strategi 2013-2020.

Den endelige strategi skal vedtages af bestyrelsen den 5. marts 2013.


God jul og godt nytår

Dette er det sidste nyhedsbrev inden årsskiftet. Universitetsledelsen ønsker alle medarbejdere og studerende en god jul og et godt nytår, og takker alle for den store indsats der er ydet i årets løb.

  • Se rektors tale fra årets julearrangement i Stakladen på http://medarbejdere.au.dk

Kalender

  • 16. januar: indvielse af iNANO
  • 5. marts: bestyrelsesmøde

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 20. december 2012

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog