Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 5/2012

Horizon 2020 ligger godt til AU

EU’s nye store forskningsprogram Horizon 2020 kom et vigtigt skridt videre ved de netop afsluttede forhandlinger i København mellem EU's forsknings- og innovationsministre og de to EU-kommissærer. På mødet var der i øvrigt stor interesse for AU’s nye profil og arbejde for at stimulere den interdisciplinære forskning med udgangspunkt i kernefagligheden. Alt tyder på, at Horizon 2020 netop vil favorisere denne kombination, idet det nye program skal ruste Europa til at tackle store samfundsmæssige udfordringer,

De seks udfordringer i Horizon 2020 er:

 • 1. Sundhed, demografisk udvikling og trivsel
 • 2. Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi
 • 3. Sikker, ren og effektiv energi,
 • 4. Intelligent, grøn og integreret transport,
 • 5. Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råvarer
 • 6. Rummelige, innovative og sikre samfund.

På mødet i København var der også et klart ønske om sikre en enklere tilgang til midlerne end i de tidligere EU-forskningsprogrammer, og at der skal være fokus på at få omsat forskning og innovation til vækst i Europa.

Næste gang, ministrene skal drøfte Horizon 2020 bliver ved officielle rådsmøde i Bruxelles den 21. februar. Planen er at forskningsprogrammet, der betegnes som verdens største, skal falde på plads ved rådsmødet den 31. maj.

 


Ny aftale med regionshospitalerne

Ny aftale styrker uddannelse og forskning på regionshospitalerne. Torsdag den 2. februar indgik Region Midtjylland og Aarhus Universitet den aftale, at universitetet fremover har ansvaret for forskning og uddannelse på alle regionshospitalerne i Midtjylland.

Aarhus Universitet har i forvejen ansvaret for forskningen på Aarhus Universitetshospital. Med aftalen får universitetet nu også ansvaret for forskningen på alle regionshospitalerne, i regionspsykiatrien og i præhospitalet.

Med samarbejdsaftalen bliver forskningstunge afdelinger på regionshospitalerne udnævnt til såkaldte universitetsklinikker, og hospitalerne vil også kunne kalde sig for teaching hospitals, fordi de fremover medvirker til at uddanne læger, på hospitalsstuer og operationsgange i hele regionen.

 


World Cultural Council uddeler sine prestigefyldte priser på AU

World Cultural Council (WCC) har valgt Aarhus Universitet som ramme for sin årlige uddeling af rådets to prestigefyldte priser, ”Albert Einstein” World Award of Science og ”José Vasconcelos” World Award of Education.

Prisceremonien har tidligere været afholdt på universiteter som Oxford og Princeton. Det er 29. gang, priserne uddeles, men første gang ceremonien finder sted i Danmark.

Formålet med priserne er at fremhæve og anerkende særligt fremtrædende forskningspionerer, der har udført videnskabelige og uddannelsesrelaterede landvindinger til gavn for videnskaben og for menneskeheden.

WCC-ceremonien foregår den 18. april i Aulaen. Samme dag starter en anden stor begivenhed på Aarhus Universitet, Excellence 2012-konferencen, som vil skabe masser af aktivitet i Universitetsparken på Campus Aarhus frem til den 20. april.

 


Nyt opslagsværk fra Health skal gøre afstanden mellem forsker og lægfolk kortere

Health har netop udgivet et helt nyt 232-siders videnkatalog, der samler alle informationer om den aktuelle sundhedsvidenskabelige forskning ét sted.

Det engelsksprogede katalog skal synliggøre de sundhedsvidenskabelige kompetencer og gøre det nemt for industri og lægfolk at komme i kontakt med forskerne.

Kataloget er det første af sin art og er en del af Health’s forsøg på at få sin viden ud fra universitetet og ind i virksomheders kontorer.

 


Kalender

 • 2.-3. februar: Universitetsledelsen besøger Göteborgs Universitet
 • 15. februar: AU-høringsfrist for udviklingskontrakt
 • 27. februar: kick off for institutlederudviklingsforløb
 • 29. februar: bestyrelsesmøde
 • 15. marts: udenrigspolitisk debatmøde med Villy Søvndal
 • 28.-29. marts: ledelsesseminar


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 3. februar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog