Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2013

Dekanstilling på Science and Technology er i opslag

Stillingen som dekan for Science and Technology er nu slået op. Stillingen er til besættelse fra 6. august 2013, hvor nuværende dekan Brian Bech Nielsen overtager posten som rektor for Aarhus Universitet.

Ansøgningerne vurderes af et rådgivende udvalg nedsat til lejligheden af Akademisk Råd. Det består af fem VIPer, en TAPer og en studerende. Ansøgningsfristen er 20.maj.


Millioner på vej til nye studiemiljøprojekter

Inden sommerferien bliver fire millioner kroner uddelt til nye projekter til gavn for studiemiljøet på Aarhus Universitet.

De fire hovedområder har fået til opgave at udtænke projekter, som kan udvikle de lokale studiemiljøer ved at styrke studieaktiviteten eller brugen af educational it. Hovedområderne har organiseret idéudviklingen på forskellige måder:

  • Arts: Midlerne fordeles til studienævnene, som uddeler dem på baggrund af modtagne ansøgninger.
  • Science and Technology: Uddannelsesudvalgene og de to universitetspædagogiske enheder har mulighed for at søge om midler. Projekterne prioriteres af studienævnsformandsskaberne og prodekanen for uddannelse.
  • Health: De faglige miljøer kan indsende konkrete forslag til initiativer inden for fokusområderne. Den endelige udvælgelse foretages af prodekanen for uddannelse.
  • School of Business and Social Sciences: Fagstudienævnene og de faglige studenterforeninger kan søge studiemiljømidlerne. Projekterne prioriteres af studielederne og prodekanen for uddannelse.

De fire millioner er afsat som del af Uddannelsesbåndets fortsatte opfølgning på Studiemiljøundersøgelsen fra 2011. Midlerne er fordelt til hovedområderne på baggrund af studentertallet, og ultimo maj godkender Uddannelsesbåndet den endelige liste over projekter, som hovedområderne har valgt.


Stor kvote 2-søgning på Science and Technology

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIVU) har i denne uge udsendt deres statistik over årets 1.prioritets-ansøgninger på kvote 2. Ministeriets tal viser en fremgang for Aarhus Universitet på 14 pct. i forhold til sidste år.

Ifølge FIVU har 4.526 valgt Aarhus Universitet som deres første prioritet, og det er især de tekniske og naturvidenskabelige fag, der tiltrækker flere studiesøgende. Det viser ansøgertal, som AU Studier har hentet fra Den Koordinerede Tilmelding.

Aarhus Universitet har tidligere udmeldt en mindre stigning i kvote 2-ansøgninger. Forskellen mellem ministeriets tal og Aarhus Universitets tal afspejler bl.a., at studerende har kunnet ændre prioritering undervejs, samt at ansøgere kan være registreret hos flere institutioner; alt efter om de har brugt nem-ID eller ej. Læg desuden mærke til faktaboksen nederst i FIVU-notatet.


Ministerbesøg på MADALGO

Samspillet mellem grundforskning og innovation er i fokus, når uddannelsesminister Morten Østergaard fredag 19. april besøger MADALGO (Center for Massive Data Algorithmics) ved Datalogisk Institut. Det sker på baggrund af en invitation fra centerleder og professor Lars Arge, samt dekan for Science and Technology, Brian Bech Nielsen.

På programmet er en diskussion af centerets aktiviteter omkring innovation, herunder erfaringerne fra start-up firmaet SCALGO (Scalable Algorithmics), som bl.a. udvikler og markedsfører software og beregningsservice i forbindelse med store terræn-data, specielt i forhold til oversvømmelsesrisiko. Produkter som bl.a. markedsføres af COWI under navnet Skybrudskort.

Produkterne udspringer direkte af grundforskningen ved MADALGO, og ideen med besøget er derfor også at diskutere grundforskningens rolle i regeringens nye innovationsstrategi. MADALGO er er et såkaldt ”center of exellence” under Danmarks Grundforskningsfond, og er netop gået ind i sin anden femårs-periode. Udover forskere fra Aarhus universitet omfatter samarbejdet forskere fra USA og Tyskland.


KalenderMed venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 11.april 2013

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog