Studiemiljø 2011, 2012

Et endnu bedre studiemiljø

Studiemiljøundersøgelsen 2011 viste overordnet, at studerende ved Aarhus Universitet var tilfredse med studierne og studiemiljøet. Undersøgelsen pegede også på en række områder med forbedringspotentiale, og derfor afsatte Universitetsledelsen 8-10 mio. kr. i både 2011 og i 2012 til forbedring af studiemiljøet.

Intentionen var at støtte en række projekter med fokus på godt studiemiljø og faglig trivsel blandt de studerende.